Provincie wil RGL zo snel mogelijk aanleggen

De Provincie Zuid-Holland is erg ongelukkig met het Leidse besluit om niet langer mee te werken aan de aanleg van de RijnGouweLijn en start per direct met een onderzoek naar de concequenties van een zogenaamd inpassingsplan om de RijnGouwelijn op zo kort mogelijke termijn te realiseren. De Wet Ruimtelijke Ordening geeft de provincie de mogelijkheid om zelf een bestemmingsplan vast te stellen bij regionale projecten. Gedeputeerde Asje van Dijk (Economie, Verkeer en Vervoer) wil dat Leiden zich gewoon aan de gemaakte afspraken houdt: “Leiden blokkeert op deze manier een project van regionaal belang, waarover democratische besluiten genomen zijn. De reizigers met het openbaar vervoer zijn er de dupe van. Het is bovendien kapitaalvernietiging op grote schaal. Niet alleen van overheidsgeld, maar ook van geld van bedrijven en instellingen die hun investeringen hebben afgestemd op de komst van hoogwaardig openbaar vervoer in het Leidse centrum.”

De provincie wijst er verder nogmaals op dat de uitvoering van de RijnGouwelijn Oost al is gestart. “We hebben het niet over een project in de fase van besluitvorming. De uitvoeringsbesluiten zijn in oktober 2007 en december 2008 genomen. De realisatieovereenkomst met ProRail is al in juni 2009 gesloten. Minister Eurlings heeft toestemming gegeven om het spoor tussen Gouda en Leiden aan te passen. Bij een project dat al zo ver gevorderd is, is het ongepast dat één enkele partij medewerking aan realisatie van de lijn opzegt.”

Volgens de provincie is de RijnGouwelijn een belangrijke schakel in het toekomstige hoogwaardig netwerk van lightrail-verbindingen in de Randstad. In de ambitienota Zuidvleugelnet heeft de provincie vastgelegd hoe en met welke verbindingen dat netwerk in de toekomst gerealiseerd kan worden. De RijnGouwelijn speelt een hoofdrol in dat regionale netwerk. Er zijn plannen om het netwerk in de toekomst te verbinden met Schiphol, Leiderdorp, Sassenheim, Leidschendam en Zoetermeer.

Leiden Regio Collegeonderhandelingen 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×