Gebrek aan expertise en veel regen waren volgens centrummanager Joost Bleijie de belangrijkste oorzaken van het megaverlies van 100.000 euro bij de tijdelijke ijsbaan die in december vorige jaar op de Nieuwe Rijn lag.

IJsbaan kost Centrummanagement een ton

Centrummanager Joost Bleijie heeft de boeken van het Centrummanagement Leiden over 2009 moeten afsluiten met 100.000 euro verlies. Dat bedrag komt vrijwel in zijn geheel voor rekening van de ijsbaan die in december door het Centrummanagement werd neergelegd op de Nieuwe Rijn. Bleijie wijdt de zware verliezen aan gebrek aan expertise binnen de eigen organisatie en te weinig menskracht binnen het Centrummanagement: “Op dat vlak wil ik best de hand in eigen boezem steken.” Ook het slechte weer speelde de ijsbaan parten. Door de regen trok de ijsbaan volgens Bleijie vooral in de kerstvakantie veel minder bezoekers dan gehoopt. Bleijie is overigens wel tevreden over het aantal bezoekers dat de ijsbaan trok, maar niet over het aantal betalende bezoekers.

Vorig jaar klopte Bleijie bij de gemeente aan voor een garantstelling voor de ijsbaan. De gemeente weigerde maar Bleijie zette zijn plannen toch door: “We wilden in 2009 persé iets doen voor de ondernemers in de stad en die waren ook heel enthousiast.” Dat de centrummanager daarmee een financieel risico nam dat veel groter was dan zijn organisatie kon dragen is inmiddels wel duidelijk. Dit jaar komt er dan ook geen ijsbaan als er geen partners gevonden worden die het risico mede willen dragen. Bleijie denkt daarbij aan bijvoorbeeld Leiden Marketing. Ook wil hij de organisatie niet meer zelf doen, maar uitbesteden aan een organisatiebureau. Gesprekken zijn inmiddels gaande met de Leidse bedrijven Kwik Events en Prokwadraat. Bleijie wil dat het bureau dat gekozen wordt ook een deel van het risico draagt: “Als je als bureau een evenement in de stad organiseert dat afhankelijk is van entreegelden, dan kan dat dus ook tegenvallen.”

De VVD in Leiden heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan Bleijie’s voorganger Robert Strijk, nu wethouder van o.a. Economische zaken. Fractievoorzitter Paul Laudy is bang dat activiteiten voor ondernemers in de stad onder druk komen te staan nu het Centrummanagement een kwart van de jaarlijkse begroting heeft verloren aan de onrendabele ijsbaan. Ook wil de partij weten waardoor het tekort precies is ontstaan en welke besparing er gerealiseerd zou kunnen worden door het organiseren van evenementen uit te besteden.

Om het verlies weg te werken, wordt een beroep gedaan op het Ondernemersfonds; één van de partners van het Centrummanagement. In dit fonds zit de extra toeslag op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) die alle Leidse ondernemingen jaarlijks betalen. Hiervan worden zaken betaald die gunstig zijn voor alle ondernemers. Op die manier wordt voorkomen dat zogenaamde ‘free riders’ wel profiteren van bijvoorbeeld kerstversiering in winkelstraten, maar er niet aan meebetalen. Via een lening wordt het tekort nu weggewerkt. De aflossing wordt verrekend met toekomstige betalingen van het fonds aan het Centrummanagement.

Dat laatste punt baart de VVD ook zorgen. “Wij hebben de indruk dat de hogere opbrengsten uit het ondernemersfonds toegerekend worden aan geprognosticeerde hogere OZB-opbrengsten,” schrijft Laudy aan het college. De partij wil weten hoe zich dat verhoudt met de ambitie van het college om de belastingen verder te vergroenen, waarbij een boventrendmatige hogere OZB-opbrengst niet voor de hand ligt. Ook heeft de VVD zware kritiek op het financieel management en de controllpositie van het Centrummanagement. Laudy wil daarom van het college weten welke acties de gemeente gaat ondernemen om tot verbeteringen bij het Centrummanagement te komen.

Advertentie

Leiden centrummanager IJsbaan Nieuwe Rijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×