SP en PvdA tegen bezuinigingen bijstand

De Leidse afdelingen van de SP en PvdA zijn tegen bezuinigingen op de bijstand. Eind juli heeft minister Donner aangekondigd nog dit jaar 448 miljoen euro te bezuinigen op het budget voor de bijstand (de WWB). Beide partijen willen dat Leiden zich tegen die maatregel gaat verzetten. Ze menen net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat de voorgenomen bezuinigingen er juist toe leiden dat mensen langer in de bijstand blijven, doordat er minder geld is om te investeren in re-integratie. Volgens de SP zullen de problemen voor Leiden minder groot zijn dan voor bepaalde andere steden, aangezien de Sleutelstad een relatief klein aantal werkelozen heeft. Bovendien is er nog een deel van het WWB-budget van vorig jaar beschikbaar en heeft de partij in het collegeakkoord afgedwongen dat er niet bezuinigd zal worden op de zwakste in de samenleving en het Minimabeleid. De PvdA heeft gevraagd dit onderwerp te bespreken tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie Werk & Financiën op 26 augustus.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×