Groen bestemmingsplan Oostvlietpolder

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder roept de gemeenteraad op om een nieuw groen bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder op te stellen, en het niet te laten bij een vage structuurvisie. Het nieuwe college gaf begin dit jaar aan dat er in de polder geen bedrijventerrein zou komen. Ook zouden burgemeester en wethouders komen met een voorbereidingsbesluit om het bestemmingsplan van de polder te wijzigen. Het college is in onderhandeling geweest met twee grondeigenaren die in totaal zo’n 17 hectare van de Oostvlietpolder aan de gemeente wilde verkopen. Volgens de Vereniging Vrienden is de kans groot dat het college niet tot aankoop overgaat. Ook hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad volgens de Vrienden geadviseerd om geen voorbereidingsbesluit te nemen, maar alleen de Structuurvisie Leiden 2025 te wijzigen. De Vrienden hebben hier grote moeite mee. Het bestaande bestemmingsplan biedt volgens hen geen mogelijkheden om de groene ambities van het college te verwezenlijken.

Zolang de bestemming `bedrijventerrein’ blijft bestaan is de ontwikkeling van een nieuwe groene bestemming niet mogelijk. Voor de boeren, bewoners en volkstuinders blijft er dus onzekerheid bestaan, omdat het nog steeds mogelijk is een bedrijventerrein in de polder aan te leggen. De vrienden verwachten niet dat dit college daartoe over zal gaan, maar een volgend college mogelijk wel. Ze roepen de gemeente op de aangeboden gronden te kopen, zodat ze niet in handen van projectontwikkelaars komen. Ook roepen ze op tot wijziging van het bestemmingsplan.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×