D66 wil Sprinters over bestaand spoor

Geen sneltram door de binnenstad, maar de bestaande Sprinters van de NS over bestaand, verdubbeld spoor naar Leiden Centraal. Dat is de voorkeursvariant van D66 Leiden. De partij eist dat die variant onderzocht wordt in de te houden milieueffectrapportage (MER). Vanaf het station zou er dan een tram naar de kust kunnen rijden. Het opzeggen van de bestuursovereenkomsten met de provincie is ook wat D66 betreft nu van tafel: “Dan kan de provincie de RGL door Leiden aanleggen, hoe en waar ze wil. Dat is niet wat D66 wil bereiken, daarom zullen wij die overeenkomsten respecteren,” aldus fractievoorzitter Paul van Meenen.

Volgens D66 liggen alle opties weer open nu er een MER gehouden moet worden. De provincie weigerde tot nu toe om de milieueffecten te meten, maar uit het advies van de Commissie Staal blijkt dat dat, naar aanleiding van recente jurisprudentie, een onhoudbaar standpunt is. In zo’n MER worden meerdere tracé-varianten met elkaar vergeleken.

Overigens waarschuwde professor Schueler van de Commissie Staal de Leidse raad gisteravond nadrukkelijk dat de keuze voor een tracé niet alleen aan de uitkomsten van de MER kan worden opgehangen. De MER is slechts één van de onderbouwingen voor de te maken keuze.

Opvallend is verder dat D66 een sneltram door de binnenstad niet meer uitsluit. Begin dit jaar voerde de partij actief campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de belofte niet te zullen deelnemen aan een college dat voor de RGL is. Hoewel het huidige college in het beleidsakkoord heeft vastgelegd als ‘leidend principe’ het niet meewerken aan de tram te hanteren, zegt Van Meenen nu de uitkomsten van de MER af te willen wachten. Die zijn er naar verwachting niet eerder dan over een jaar. “Als dat klaar is kunnen het college en de Leidse raad hun conclusies trekken, gebaseerd op de feiten. Dan zal ook D66 tot een definitief oordeel komen. We gaan het zien.”

Leiden Regio RijnGouwelijn


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×