Wijkvoorzitter wil uitspraak bevolking over RGL-advies Staal

Voorzitter Jaap van Meijgaarden van de wijkvereniging Pancras-West wil dat de bevolking van Leiden zich kan uitspreken over het advies van de Commissie Staal om alsnog mee te werken aan de aanleg van de RGL door Leiden. Van Meijgaarden vindt het onbestaanbaar dat er honderden miljoenen in de omstreden sneltram worden gepompt die daardoor niet meer aan ander openbaar vervoer kunnen worden besteed. Hij vreest dat de bereikbaarheid en daarmee de bezoekersaantallen van het centrum achteruit zullen hollen, door het wegvallen van busverbindingen. “De politiek kan zich niet zomaar verschuilen achter een advies”.

“De besluitvorming over de RGL is een aaneenschakeling van bestuurlijke manipulatie, waarbij de bevolking van Leiden regelmatig buitenspel wordt gezet, niet alleen door de provincie. Zo werd ons bijvoorbeeld door voormalig wethouder Steegh  op slinkse wijze de mogelijkheid onthouden inspraak te leveren op de Tweede bestuursovereenkomst met de provincie,” zo schrijft de wijkvorzitter die aan de wieg stond van de RGL-plannen toen hij nog bij de provincie werkte (zie “RGL onzinnig prestigeproject“).

“Nu dreigt een herhaling met betrekking tot het advies van de Commissie HOVL. Naar mijn mening dient de bevolking van Leiden de mogelijkheid geboden te worden een oordeel over dit rapport uit te spreken, voordat daarover besluitvorming in uw raad kan plaatsvinden. Dat past in de bestuursstijl die het college voorstaat en doet recht aan het referendum waarin de bevolking zich eerder over de RGL heeft uitgesproken,” zo schrijft hij in een brief aan de Leidse gemeenteraad. “Ik doe daarom een beroep op u uit te spreken dat het rapport van die commissie HOVL eerst aan inspraak onderworpen zal worden.”

Van Meijgaarden hoopt dat de verschillende procedures die nog gaan volgen (MER, inspraak) het RGL-proces vertragen, zodat de provincie maar ook randgemeenten tot een ander inzicht komen. “De stations langs het RGL-tracé moeten worden bekostigd uit de opbrengst van woningbouw. Ga er maar aanstaan in deze tijd.”

Ook het feit dat er in maart volgend jaar provinciale verkiezingen gehouden worden, biedt volgens Van Meijgaarden kansen: “De eerste aanbesteding is al mislukt. Geen vervoerder schreef in voor de exploitatie van de RijnGouweLijn. Nu heeft de provincie besloten om het materieel zelf aan te schaffen, maar provinciale staten heeft al gezegd dat ze conducteurs op de lijn willen. Begrijpelijk, maar dat maakt de personeelskosten zo hoog dat ook bij de tweede aanbesteding geen vervoerder zijn hoofd in die strop zal steken, al krijgen ze die treintjes erbij.”

Na die verkiezingen voor Provinciale Staten, keert in ieder geval één hoofdrolspeler niet meer terug in de provinciale politiek. Gedeputeerde Asje van Dijk is niet meer verkiesbaar. Ook een flinke winst voor de PVV in Zuid-Holland zou wel eens kunnen zorgen voor een omslag in het denken. Die partij moet niet veel hebben van prestige-projecten, zoals de RGL door velen inmiddels wordt gezien.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×