Provincie gaat MER uitvoeren voor RijnGouweLijn

De provincie Zuid-Holland laat een Milieueffectrapportage (MER) opstellen voor het tracédeel Oegstgeest-Leiden-Zoeterwoude-Rijnwoude van de RijnGouweLijn. Dat heeft Gedeputeerde Staten vandaag laten weten. In de vier genoemde gemeenten moet de bestemmingsplanprocedure voor de RijnGouwelijn nog worden afgerond. In de MER worden ook de drie varianten meegenomen die Leiden vorige week voorstelde, te weten: Hooigracht-Langegracht, Breestraat en bestaand spoor met een overstap op Leiden Centraal. De provincie houdt de mogelijkheid van een inpassingsplan wel achter de hand en gaat verder met de procedure om dat mogelijk te maken vor het geval Leiden in de ogen van de provincie te lang doet over het vaststellen van een bestemmingsplan.

Gedeputeerde Staten heeft gisteren besloten dat het voor de hand ligt dat de provincie als initiatiefnemer optreedt en de MER in samenwerking met betrokken gemeenten opstelt. Dit besluit is genomen als reactie op het rapport van de commissie HOVL en het standpunt van het college van B&W van Leiden daarop. Door initiatiefnemer te zijn bij het opstellen van de MER, wil de provincie vaart houden in de realisatie van de RijnGouwelijn. In verband met de uitvoering van de werkzaamheden op het tracédeel tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en de lopende aanbesteding, wil de provincie de regie houden om zo mogelijke vertraging in het project zo beperkt mogelijk te houden.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×