PvdD wil garanties voor ecologische hoofdstructuur

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat de provincie doorgaat met het aankopen van grond voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Met de grondaankopen kunnen verbindingszones worden aangelegd om natuurgebieden aan elkaar te koppelen. Het nieuwe kabinet wil die verbindingszones juist schrappen. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Met verbindingszones worden die natuurgebieden aan elkaar gekoppeld. Daardoor kunnen dieren en ook plantensoorten gemakkelijker van het ene in het andere gebied komen.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de EHS. De afgelopen jaren hebben zij al het nodige geld gestoken in het aankopen van grond voor de verbindingszones. De Rijksoverheid betaalde daar aan mee. Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord echter aangegeven dat het zich wil gaan richten op het inrichten van de natuurgebieden zelf. De verbindingszones worden in de plannen van het kabinet geschrapt.

Een provincie als Overijssel heeft in reactie daarop aangegeven onmiddellijk te stoppen met het aankopen van grond. Flevoland daarentegen wil er gewoon mee doorgaan. Andere provincies aarzelen nog. Zo heeft Zuid-Holland aangegeven eerst meer duidelijkheid te willen over de kabinetsplannen. Als het aan de Partij voor de Dieren in deze provincie ligt, gaat Zuid-Holland gewoon door met het aankopen van grond voor verbindingszones. “De aanleg van de EHS is erg belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit (aanwezigheid van verschillende dieren- en plantensoorten) en het ecologisch evenwicht in onze sterk verstedelijkte provincie,” schrijft de partij aan Gedeputeerde Staten.

De Partij voor de Dieren wil weten welke maatregelen de provincie gaat nemen in deze kwestie. Ook wil de partij dat de provincieleiding zo specifiek mogelijk aangeeft wat de gevolgen zijn van het eventueel opschorten van de aankoopplicht voor de EHS voor de natuurontwikkeling in Zuid-Holland. “De ecologische belangen in Zuid-Holland moeten worden veilig gesteld,” stelt de Partij voor de Dieren.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×