Groene Oostvlietpolder kost Leiden 21,7 miljoen

De gemeente Leiden zet een volgende stap in het groen houden van de Oostvlietpolder. Het college heeft besloten om de grondexploitatie voor het gebied af te sluiten. Leiden neemt daarmee een verlies van 21,7 miljoen euro voor lief. Dat bedrag was al gereserveerd. Ook de kosten (ruim 2 miljoen) voor de aanleg van 3,3 hectare volkstuinen en groenvoorziening zijn al gedekt. Volgens wethouder Van Woensel geldt dat niet voor een geplande tweede en derde fase die in de planning stond. De daarvoor benodigde miljoenen heeft Leiden niet. In het bedrag van 21,7 miljoen zit ook een reservering van 2,4 miljoen voor de aankoop van aangeboden gronden in de polder. Ongeveer de helft van de 21,7 miljoen betreft een afwaardering van de grondprijs.

Het college wil dergelijke aankopen eigenlijk niet meer doen nu de polder groen blijft, maar de raad wil op safe spelen en heeft het college opgedragen om over de aankoop te gaan onderhandelen. Het college hanteert daarbij een prijs van 7 euro per vierkante meter. Dat is ongeveer de waarde voor grond met een agrarische bestemming. Omdat het bestemmingsplan nog een bedrijventerrein toestaat, wil in ieder geval één van de grondeigenaren een veel hoger bedrag ontvangen. Het gaat daarbij om enkele tientjes per vierkante meter. Hij is inmiddels naar de rechter gestapt om de waarde door een commissie van wijze mannen onafhankelijk te laten vaststellen.

Komt daar een bedrag uit dat hoger is dan wat Leiden ervoor wil of kan betalen, dan vervalt het voorkeursrecht van de gemeente en kan de grond ook aan derden worden aangeboden. Wethouder Van Woensel rekent er in dat geval op dat ook anderen niet meer dan de agrarische waarde zullen willen betalen, omdat Leiden bebouwing niet zal toestaan. Wel gaat hij akkoord met het opnemen van een verrekeningsbeding. Daarin wordt geregeld dat Leiden het verschil tussen de agrarische grondwaarde en die van de grond als er wel een bedrijventerrein was gekomen, alsnog moet betalen als er in de toekomst toch gebouwd gaat worden.

Eerder besloot het college om het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder niet te wijzigen. Het college denkt dat dat niet nodig is, omdat dat slechts één voorwaarde is om daadwerkelijk te gaan bouwen in de polder. Voor er daadwerkelijk een schep de grond in kan, moet de gemeente ook nog een zogenaamd uitwerkingsplan maken en dat gaat Leiden niet doen.

Een andere reden om het bestemmingsplan niet te wijzigen is om de provincie Zuid-Holland geen titel te geven om de regie over te nemen. Begin september stuurde de provincie een stevige brief aan de gemeente Leiden waarin het college te verstaan werd gegeven om het bestemmingsplan toch vooral niet te wijzigen. “Dat schaadt het regionale en provinciale belang,” aldus de provincie die op basis van datzelfde argument eerder dreigde om een inpassingsplan voor de RijnGouwelijn te maken.

Wat er nu wel met de Oostvlietpolder zal gebeuren gaat Leiden de komende tijd vastleggen in een zogenaamde structuurvisie.

Advertentie

Leiden Regio Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×