Uitstel van executie voor Morspoortgarage

Volgende week donderdag is het bijltjesdag voor de Hakbijlenbuurt. Dan beslist de Leidse gemeenteraad definitief over de komst van een demontabele, tijdelijke parkeergarage tegenover de Morspoort. Doordat, uitgerekend SP-, raadslid Louk Rademaker afgelopen avond niet aan de stemming kon deelnemen wegens verblijf in het buitenland, staakten de stemmen: 19 voor en 19 tegen de omstreden parkeergarage. De SP stemt tot veler verbazing in met de garage, terwijl de buurt daar mordicus tegen is. Daardoor is er een nipte meerderheid in de raad. Volgende week donderdag komt de raad opnieuw bijeen en dan vindt er een herstemming plaats. Als dan wel iedereen aanwezig is, zal de raad met 1 stem verschil kiezen voor de tijdelijke garage.

Mochten de stemmen door omstandigheden opnieuw staken, dan is het voorstel verworpen en wordt automatisch teruggevallen op het eerder genomen raadsbesluit, van voor de verkiezingen, waarbij een meerderheid instemde met de grote versie van de parkeergarage. Ook komt er dan geen extra compensatie van groen in de wijk. In die omstandigheid zal de SP echter zo goed als zeker tegen stemmen, waardoor de garage alsnog van de baan zou zijn. De kans dat die situatie zich daadwerkelijk zal voordoen is vrijwel nihil. Dat geldt overigens ook voor de realisatie van de gewraakte garage. Het gedragen voorstel van de SP om 70 bewonersparkeerplaatsen op te heffen (61 in de wijk zelf en 9 plekken naast de Morspoort) en te verplaatsen naar de garage maakt daarbij geen verschil. In tegendeel, ook dat voorstel is niet met de wijk overlegd. Hoewel goed bedoeld, wordt het niet door de wijk omarmd. Ook de wijkbewoners willen graag voor hun deur kunnen parkeren in plaats van een stuk verderop in een garage.

De Wijkvereniging Transvaal Leiden gooit nu echt de kont tegen de krib en stelt alles in het werk om de komst van de parkeergarage in hun wijk te voorkomen. “Het kan inderdaad nog wel even duren voordat die garage er staat. We hebben bij de Raad van State een procedure lopen die ervoor zorgt dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden die te maken hebben met een voorgenomen bouw van een parkeergarage,” zo laat secretaris Hans Nieuwint van de wijkvereniging weten. “De gemeente Leiden zal met cijfers moeten komen die aantonen dat de garage geen negatieve gevolgen heeft op de lokale luchtkwaliteit.” En dat kan Leiden nog niet. De Morsweg is de vuilste straat van Leiden en misschien wel van Nederland. Het onderzoek naar de luchtkwaliteit dat het college nu laat uitvoeren is naar verwachting niet voldoende om de Raad van State te overtuigen. Of, zoals D66-raadslid Peter Bootsma het afgelopen avond uitdrukte: “Van alleen papier krijg je geen schonere lucht.”

Eem motie van Groenlinks, D66, SP en de ChristenUnie, waarin het college wordt opgeroepen om vrachtverkeer van de Morsweg te weren en bovendien éénrichtingsverkeer voor de belangrijke verkeersader in te stellen, werd door het college overgenomen. Ook wethouder Robert Strijk vindt dat aanvullende maatregelen voor de Morsweg onontkoombaar zijn: “Ik voel me naar de buurt verplicht om dat te onderzoeken.” Voor 1 juli 2011 hoopt hij met een uitgewerkt plan te komen voor de aanvullende maatregelen.

Andere wijzigingsvoorstellen haalde het niet. Bijvoorbeeld het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om samen met de buurt het eigen wijkplan ‘Parkeren in Groen’ verder uit te werken en als volwaardig alternatief op te nemen, alvorens een besluit te nemen. Volgens wethouder Van Woensel heeft dat geen zin. Er kleven te veel nadelen aan dat plan. Zo wordt het minimaal gewenste aantal parkeerplekken in dat geval niet gerealiseerd. In ieder geval niet in één keer, omdat het plan uitgaat van een gefaseerde aanleg van extra plekken. In de laatste fase moet ook de voormalige Marechaussee Kazerne worden gesloopt om plek te maken voor geparkeerde auto’s en dat is financieel niet haalbaar. Van Woensel: “We hebben de kazerne voor 1,8 miljoen aangekocht en moeten hem eerst 10 jaar exploiteren om dat terug te verdienen.” Ook het argument dat er in het plan van de wijk minder bomen sneuvelen veegt hij van tafel: “Ik hoop toch echt dat er op die lokatie op termijn een woonwijk staat en dan zijn die bomen sowieso weg.”

Ook het voorstel van de Partij voor de Dieren om het hele besluit maar uit te stellen en eerst een nieuw onderzoek te doen naar de daadwerkelijke parkeerbehoefte in Leiden werd verworpen, evenals de oproep van de ChristenUnie om het geld voor de Morspoortgarage in een uitbreiding van het parkeerterrein aan de Haagweg te steken.

Leiden Morspoortgarage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×