Dierenpartij wil ganzen beschermen

De provincie Zuid-Holland wil volgend jaar weer duizenden ganzen af laten schieten en laten vergassen. Reden is de overlast die de ganzen zouden veroorzaken voor boeren. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt het volstrekt onacceptabel dat er een massaslachting onder de ganzen dreigt: “Vergassing van ganzen is sowieso niet toegestaan,” aldus de partij. Volgens de PvdD werkt het ook helemaal niet: “Deze aanpak kostte Nederland de afgelopen jaren gemiddeld 17,5 miljoen euro per jaar. Bij voortzetting van het huidige beleid kan dat oplopen tot bijna 29 miljoen euro in 2015. Dit komt doordat er meer ganzen komen, ondanks grootschalige afschot.”

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil juist dat ganzen in Nederland worden beschermd. Bij schade en overlast moet de provincie maar kiezen voor effectieve verjaging in die gebieden, bijvoorbeeld door het gebruik van bordercollies. Ook moeten niet-landbouwgebieden, zoals dijken, natuurgebieden en waterbergingsgebieden aantrekkelijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld witte klaver te zaaien. Ganzen zijn daar gek op.

Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van het leergedrag van ganzen bij verjaging. Dit is nu niet het geval. Als ganzen worden verjaagd uit landbouwgebieden, er aantrekkelijke alternatieve gebieden voor hen zijn buiten de productiegebieden en boeren een goede vergoeding krijgen voor de geleden schade, is dit niet alleen goedkoper, maar ook veel duurzamer en diervriendelijker.  Er is dan sprake van een  win-win situatie.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×