Het 'Stoofhuis', waar ook edelen en priesters zich graag lieten verwennen. (foto: PR)

Dubbele moraal katholieke kerk ook al in middeleeuwen

Het nieuwe nummer van het historische tijdschrift ‘Leidschrift’ geeft een duidelijk beeld van de dubbele moraal tussen seksualiteit en kuisheid in de kerkelijke wereld tijdens de middeleeuwen. Aan het pauselijke hof heerste zelfs syfilis, volgens het artikel van de Groningse hoogleraar Catrien Santing. Het celibaat bleek voor de vrome heren toen al een moeilijke opgave. Het nieuwste Leidschrift bevat naast de bijdragen van verschillende hoogleraren ook artikelen van jonge onderzoekers en talentvolle studenten. In samenwerking met de Leidse hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Peter Hoppenbrouwers, zijn de vijf beste werkstukken van de laatste twee jaar op het gebied van middeleeuwse seksualiteit samengevat in een serie interessante artikelen. Zo komt ook de manier aan bod waarop Hollandse steden in de 15e eeuw de prostitutie reguleerden. Bordelen werden oogluikend toegestaan, maar alleen in speciaal daarvoor bestemde straten en stegen. De artikelen zijn gratis te downloaden via de website: www.leidschrift.nl

Leidschrift is een zelfstandig wetenschappelijk historisch tijdschrift, verbonden aan het Instituut voor geschiedenis van de Universiteit Leiden. Het blad verschijnt drie maal per jaar in de vorm van een artikelbundel gegroepeerd rond een thema en wordt zonder winstoogmerk gemaakt.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×