Leiden stelt Leiderdorp ultimatum om Ringweg Oost

Als Leiderdorp niet uiterlijk op 1 mei terugkomt op een aantal blokkades die de Leidse buurgemeente opwerpt tegen de aanleg van de Ringweg Oost, dan zal Leiden de provincie vragen om in te grijpen. Het project ligt sinds begin 2010 stil, omdat Leiderdorp voorwaarden stelt die realisatie onmogelijk maken. De vertraging kost de Leidse burgers ongeveer een miljoen euro per kwartaal. Leiden benadrukt dat de ringweg een bovenlokaal belang dient. Dat vindt ook de provincie. Die kan in zo’n geval haar doorzettingsmacht gebruiken, iets waar Leiden op aanstuurt als Leiderdorp niet bijdraait.

Los van de vertragingsschade staat Leiden onder grote tijdsdruk. Met de provincie is afgesproken dat de aanleg van de Ringweg Oost op 1 januari 2014 zover op dreef is dat de Hooigracht kan worden afgesloten voor autoverkeer in verband met de aanleg van de RijnGouwelijn. Bijzonder is hier dat Leiden dat tracé van de provincie door de strot gedrukt kreeg onder dreiging van diezelfde bestuursdwang die Leiden nu in Leiderdorp toegepast wil zien worden.

Leiden heeft na lang aandringen in december 2010 een lijst van 36 voorwaarden ontvangen, waaronder de gemeente Leiderdorp wil meewerken aan de Ringweg Oost. Drie daarvan zijn voor Leiden sowieso onbespreekbaar en moeten voor 1 mei in de huidige vorm van tafel. Het gaat daarbij om de eis dat Leiden 100% van de kosten draagt, er geen enkele (verkeers)overlast mag optreden tijdens de aanleg en Leiderdorp tot zo ongeveer het laatste moment alsnog kan afzien van de ringweg.

Leiden heeft in een brief aan Leiderdorp voor de bovengenoemde punten een oplossingsrichting op papier gezet. Daarin wordt voorgesteld een kortere, en daardoor goedkopere tunnel onder de Zijl aan te leggen. De ‘winst’ kan dan aan Leiden vervallen ter compensatie van het niet financieel bijdragen van Leiderdorp. Door die kortere tunnel moeten er wel 20 woningen aan de Zijldijk worden gesloopt. Verder doet Leiden voorstellen om de overlast te beperken. Een clausule waarin Leiderdorp nog laat in het traject kan afhaken is voor Leiden niet bespreekbaar, omdat er dan al veel kosten zijn gemaakt. In totaal steekt Leiden 165 miljoen euro in de Ringweg Oost.

Hoewel de Leidse verkeerswethouder Strijk (D66) het nog niet met zoveel woorden wil zeggen, is de tijdige realisatie van de Ringweg Oost niet meer mogelijk. Indien uit de lopende mer-onderzoeken blijkt dat het Hooigracht-Langegrachttracé de beste route is voor de RijnGouwelijn door het centrum van Leiden, dan moet het autoverkeer tijdens de aanleg van de tramlijn noodgedwongen omgeleid worden over de Breestraat.

Leiden Regio bestuurskracht RijnGouwelijn


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×