Ringweg Oost nu al 10 miljoen duurder

De nieuwe Ringweg Oost die Lammenschans via de Kanaalweg, industriegebied De Waard door een tunnel onder de Zijl met de Engelendaal in Leiderdorp moet gaan verbinden, valt nu al ruim 10 miljoen duurder uit dan de eerder begrootte 165 miljoen. Dat bleek uit een informatiebijeenkomst waar Leidse raadsleden vanavond werden bijgepraat over de voortgang van het project. Dat gebeurt voortaan elke vier maanden om zo goed de vinger aan – vooral – de financiële pols te houden. Dat is hard nodig bij een project dat in omvang zo’n vier keer groter wordt dan de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan. De oplopende kosten voor de Ringweg Oost worden vooral veroorzaakt doordat Leiden en Leiderdorp het maar niet eens worden over de aanleg. Ook heeft Leiden de eigen projectkosten mogelijk miljoenen te laag ingeschat.

Het Leiderdorpse nee tegen de Ringweg Oost kost Leiden sowieso een mijloen per kwartaal. Door die tegenwerking loopt het project nu al vijf kwartalen achter op schema en daar komen er naar verwachting nog wel een paar bij. Leiderdorp heeft tientallen voorwaarden aan de aanleg gesteld, voordat er witte rook komt uit de Leidse buurgemeente. Leiden voelt er niks voor om aan al die bezwaren tegemoet te komen en heeft Leiderdorp een ultimatum gesteld dat eind deze maand afloopt. Als Leiderdorp dan niet overstag gaat wil Leiden dat de provincie ingrijpt.

In Leiderdorp stond de kwestie afgelopen week op de agenda en het ziet er niet naar uit dat de Leiderdorpse gemeenteraad Leiden tegemoet gaat komen. Als Leiden een Ringweg wil, doen ze dat maar over hun eigen grondgebied via de Sumatrastraat, zo is ongeveer de boodschap.

Los van de tegenslag door de Leiderdorpse tegenwerking kampt het project wellicht ook met een te rooskleurige inschatting van de plankosten. Leiden raamde die op 28 miljoen, 16% van het totaal. Leiden vindt dat zelf ook een laag percentage en rekent bij andere projecten vaak met ongeveer 25%. Een nieuwe berekening van de plankosten die Leiden liet maken door de afdeling gemeentewerken van Rotterdam gaat inderdaad uit van een te lage kostenraming en telt er minstens drie miljoen bij op.

Leiden Regio bestuurskracht


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×