Portret geleerdenechtpaar uit Gouden Eeuw voor Boerhaave

Tijdens een bezoek aan het veilinghuis Lempertz in Keulen afgelopen zaterdag, heeft Museum Boerhaave, dankzij enkele sponsors, de hand niet op de knip hoeven te houden. Het museum is de trotse eigenaar geworden van een zeventiende-eeuws Noord Nederlands dubbelportret van een wiskundige en zijn vrouw. Het dubbelportret, geschilderd door een onbekende Nederlandse meester brengt de wetenschap van de Gouden Eeuw op prachtige wijze in beeld. De vrouw houdt in haar rechterhand een schietlood. Haar andere hand rust op een proportionaalpasser en een grafometer, zoals die zich ook in de collectie van Museum Boerhaave bevinden. De man houdt een passer vast en een kaartblad met de vestingstad Groenlo. Op tafel liggen een boek dat de stelling van Pythagoras uitlegt, een vel papier met berekeningen en een kompas. Al deze wiskundige instrumenten en documenten hebben te maken met de landmeetkunde. Deze tak van wetenschap is van oudsher nauw verbonden met de Nederlandse cultuur van het aanleggen van polders, het maken van kaarten en de stede- en vestingbouw. Op het gebied van landmeetkunde heeft Museum Boerhaave een instrumentencollectie van internationaal topniveau. De maker van het schilderij is vooralsnog onbekend. Wel valt er iets te zeggen over de vraag wie de afgebeelde personages zijn. De landmeetkundige attributen op de voorstelling wijzen in de richting van de familie Van Schooten, een Leids geslacht van wiskundigen dat verbonden is met geleerden als René Descartes en Christiaan Huygens. Nader onderzoek naar het verhaal achter het geleerdenportret moet hierin duidelijkheid brengen.

Het olieverfschilderij (afmetingen: 118,5 bij 111,5 cm) zal na een restauratiebeurt aan de bezoekers van Boerhaave worden getoond.                                                             

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×