Bewoners Zeeheldenbuurt blij met aangepast plan

“Fantastisch, al onze wensen zijn ingewilligd,” voorzitter Koos Gijsman van de bewonerscommissie Zeeheldenbuurt blikt tevreden terug op de raadsvergadering waar gisteravond werd bevestigd dat renovatie het uitgangspunt is bij de plannen voor de toekomst van de wijk. Ook voorzitter Cor Arnoldus van de buurtvereniging Zeeheldenbuurt is blij met de toezeggingen. Woningcorporatie Portaal was tot nu toe heel stellig: Onderzoek wees uit dat sloop de enige optie is. Dat schoot niet alleen de bewoners, maar ook de gemeenteraad in het verkeerde keelgat. Bij herstructureringsprojecten in Leiden is sloop namelijk nooit het uitgangspunt, zo besloot de raad jaren geleden al. En dus ook niet in deze wijk. De regierol is Portaal ook kwijt. De gemeente gaat het proces trekken en de raad houdt een flinke vinger aan de pols.

Zo komt er eerst een second opinion-onderzoek naar de staat van de vooroorlogse woningen, wordt er een woonwensenonderzoek gehouden, worden de huurlasten bij nieuwbouw in kaart gebracht en krijgen de bewoners weliswaar niet het laatste woord in de sloop-renovatie-discussie, maar moeten ze wel nadrukkelijk gehoord worden, voordat er een definitieve keus wordt gemaakt. Ook wordt er onderzocht of er naast woningen in het midden en hogere segment, ook plek is voor starters- en studentenwoningen.

De uitvoering van de plannen laat nog jaren op zich wachten. Tot die tijd moet Portaal achterstallig onderhoud aan de woningen aan gaan pakken. Bewoners hebben bij zo’n 110 woningen geinventariseerd welke zaken er in elk geval aangepakt moeten worden. Daar is een lijst van 57 gebreken uit voortgekomen, waaronder goede ontluchting van de badkamers en het vervangen van verouderde cv-ketels. De raad neemt het Portaal kwalijk dat het bedrijf richting huurders geen moment blijk geeft van zijn onderhoudsplicht. Het college is daarom opgeroepen Portaal daarop aan te spreken.

Ook wil de raad een onderzoek naar de mogelijkheid en de kosten om waardevolle stukken oever van de Zijlsingel op termijn woonbootvrij te maken, zodat de omwonenden er ook iets aan hebben. Die discussie volgt later voor meer singeloevers als de plannen voor de singelpromenade besproken worden. Daarbij wil Leiden een aaneengesloten stadspark langs de singels om het centrum aanleggen. Woonbooteigenaren die illegaal schuttingen en schuurtjes hebben geplaatst die het zicht op de singels belemmeren, moeten als het aan de VVD ligt sowieso nu al aangepakt worden.

Tenslotte wil een ruime raadsmeerderheid het pand en speelterrein van basisschool De Dolfijn in de Munnikenstraat vooralsnog behouden voor sociaalmaatschappelijke doeleinden. De school gaat na de zomervakantie dicht omdat er te weinig leerlingen zijn.

Advertentie

Leiden Zeeheldenbuurt


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×