Maandag extra raadsvergadering over bestuursakkoord

Maandagavond komt de Leidse gemeenteraad om 19.00 uur in een extra vergadering bijeen die helemaal in het teken staat van het bestuursakkoord dat het rijk met de waterschappen, provincies en de gemeenten wil sluiten. Eind april bereikte het kabinet in eerste instantie overeenstemming over dat akkoord, waarin het rijk allerlei taken wil overhevelen naar de provincies en de gemeenten. De afgelopen weken keerden steeds meer gemeenten zich daar tegen, omdat er niet voldoende middelen beschikbaar gesteld worden om die taken uit te voeren. Vooral op het gebied van werkgelegenheid (sociale werkvoorziening) vrezen de gemeenten forse tekorten.

Dinsdag moeten de gemeenten tijdens een congres van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) over het akkoord stemmen. Inmiddels adviseert de VNG om akkoord te gaan met het bestuursakkoord, met daarbij een voorbehoud voor die werkgelegenheidsplannen. Premier Rutte heeft al laten weten dat niet acceptabel te vinden. De Leidse gemeenteraad wil dat Leiden tegen het akkoord stemt als er niet alsnog voldoende geld beschikbaar komt. Ook het college van B&W is tegen het huidige akkoord, waardoor de komende jaren opnieuw forse extra bezuinigingen zouden moeten worden doorgevoerd. Met name op het gebied van het aan een baan helpen van de zwaksten in de samenleving. Vanaf 2017 dreigt ook een tekort op de jeugdzorg, ook een taak die wordt overgedragen aan de gemeenten. De decentralisatie staat in het regeerakkoord. Het kabinet wil de plannen daarom hoe dan ook doorvoeren. Volgens Wethouder De Haan is dat onmogelijk: “Wat er is het regeerakkoord staat is door gemeenten niet uit te voeren.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×