Ondernemers dreigen met gang naar rechter om groene Oostvlietpolder

Als de gemeente Leiden de mogelijkheid om in de Oostvlietpolder een bedrijventerrein te realiseren definitief schrapt, stappen de gezamenlijke ondernemers naar de rechter. Dat bleek gisteravond uit de inspraakreactie van Saskia van Stuivenberg van de Kamer van Koophandel in de vergadering van de raadscommissie. Van Stuivenberg vroeg de politiek namens het verenigde bedrijfsleven om geen onomkeerbare stappen te nemen, zodat bedrijven zich in de toekomst, als de economie weer aantrekt, alsnog in de polder kunnen vestigen.

De ondernemers zich niet serieus genomen. Zo bleef de inspraakreactie die ze op 2 september naar de gemeente stuurden onbeantwoord en is er ook niet met het bedrijfsleven gesproken over het schrappen van het bedrijventerrein. “We voelen ons hierdoor overvallen,” aldus Van Stuivenberg die vindt dat Leiden zich isoleert en zich buiten de discussie plaats over regionale bedrijventerreinen.

Door de recessie hebben ook de ondernemers geen grote haast met het volbouwen van de Oostvlietpolder, maar ze willen wel dat het mogelijk blijft voor bedrijven om zich daar te vestigen. Van Stuivenberg: “Het hoeft niet allemaal morgen. Het kan prima gefaseerd worden met een geleidelijke uitgifte. Een tijdje niks doen is wat ons betreft ook prima, maar dan moet de bestemmng nu niet gewijzigd worden.”

Als Leiden voet bij stuk houdt en het bedrijventerrein definitief schrapt, schendt de gemeente volgens de ondernemers regionaal gemaakte afspraken. “Het kan niet zo zijn dat die eenzijdig door Leiden worden getorpedeerd,” aldus Van Stuivenberg. “In dat geval zal het bedrijfsleven zich beraden op het aanvechten van deze planwijziging.”

Dat Leiden vrijwillig afziet van het schrappen van het bedrijventerrein is overigens uitgesloten. Het groen houden van de Oostvlietpolder is een van de afspraken in het collegeakkoord. Paul van Meenen, fractievoorzitter van D66, de grootste partij in de Leidse raad, liet gisteravond direct weten dat de Kamer van Koophandel met hun reactie duidelijk maakt dat de polder blijvende bescherming behoeft: “Het eerste verkiezingsonderwerp voor 2014 staat hiermee vast. D66 kiest voor groen. Handjes thuis!”

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×