Ringweg Oost via tunnel onder Sumatrastraat

De Ringweg Oost, de nieuwe weg die de Kanaalweg via Industrieterrein De Waard moet verbinden met de Willem de Zwijgerlaan, gaat niet via een tunnel onder de Zijl naar Leiderdorp. De Provincie Zuid-Holland heeft Leiden onomwonden laten weten dat Leiderdorp niet wordt gedwongen om daaraan mee te werken. Leiden wilde de weg deels over Leiderdorps grondgebied aanleggen en had de provincie zelfs gevraagd om zo nodig een grenscorrectie toe te passen om het tegenstribbelende Leiderdorp op de knieen te dwingen. De provincie voelt daar niks voor, zo blijkt uit een brief van het provinciebestuur die vandaag op het Stadhuisplein op de mat plofte. “De nieuwe ringweg is een Leids probleem en Leiden moet dat zelf maar oplossen, zo oordeelt het provinciebestuur”. Op eigen grondgebied. Of de provincie nog wel bereid is om mee te betalen aan de rondweg is nu onduidelijk. In afspraken daarover zijn de RWO, de RijnGouwelijn en het oplossen van problemen bij de aansluiting met de A44 met elkaar verknoopt. Uit de brief van de provincie blijkt nu echter dat Zuid-Holland de rondweg ziet als een Leids probleem. Aan lokale wegen betaaalt de provincie normaal gesproken niet mee.

Daarmee blijven er drie opties over: geen ringweg, een ringweg op maaiveldniveau via de Sumatrastraat of die weg aanleggen via een tunnel onder de Sumatrastraat. Politiek gezien is alleen die laatste optie nu nog in beeld. De VVD die eerder fel oppositie voerde tegen een snelweg door een Leidse wijk (de aanleg van de RijnlandRoute via het trace Churchill Avenue onder de Churchilllaan) gaat nu vol voor zo’n zelfde weg dwars door de Kooi. Om dat te bereiken werd donderdagavond zelfs gedreigd om het college op te blazen. Zover kwam het niet, omdat verkeerswethouder Strijk (D66) beloofde binnen twee weken met een plan van aanpak te komen. Daaruit moet in elk geval blijken dat Leiden nog steeds wil dat de Ringweg Oost er hoe dan ook komt. Ook het tracé en de termijn waarop de weg gerealiseerd wordt, moet dan duidelijk zijn.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×