Raad van State geeft groen licht voor Morspoortarage

De gemeente Leiden mag op het parkeerterrein tegenover de Morspoort een tijdelijke garage bouwen. De Raad van State heeft de gemeente vanmorgen in het geleid gesteld in een procedure die Wijkvereniging Transvaal aanhangig had gemaakt. Het college reageert bij monde van wethouder Van Woensel opgetogen op de uitspraak. Hij is blij dat er nu eindelijk extra parkeerplaatsen bij kunnen komen in het centrum.

Fractievoorzitter Pieter Kos van GroenLinks betreurt de uitspraak van de RvS: “Het is een ontzettend teleurstellende uitspraak, omdat het niets betekent voor een wijk die zich altijd constructief heeft opgesteld. Maar het is nog lang niet over. De Raad van State zegt alleen dat het mag, niet dat het moet. GroenLinks blijft knokken om de Morspoortgarage tegen te houden. Zolang er geen verkeersmaatregelen zijn genomen is de discussie zeker niet afgelopen. Er is een meerderheid in de gemeenteraad die deze garage gewoon niet wil. Als alle partijen zich eerlijk uitspreken komt de garage er dus gewoon niet. De bal ligt vooral bij de SP wat dat betreft. Die partij kan zich niet verschuilen achter een gesloten akkoord nu de grootste college partij D66 ook afstand heeft genomen van de garage.”

Het verschil tussen het aantal voor- en tegenstanders van de garage is in de Leidse raad minimaal. Ruim een jaar geleden werd het voorstel met slechts 1 stem verschil aangenomen, maar de raad drong daarbij wel aan op een goede afwikkeling van het verkeer rond de Morsweg. Ook wethouder Robert Strijk gaf destijds aan dat aanvullende maatregelen voor de Morsweg onontkoombaar zijn.

Twee maatregelen die een raadsmeerderheid graag wilde, 1-richtingsverkeer op de Morsweg en een verbod voor vrachtwagens, worden in ieder geval niet genomen. Uit onderzoek dat het college daarnaar liet doen is gebleken dat dat elders in de stad leidt tot (verboden) overschrijdingen van de luchtkwaliteit. Met name bij de Hooigracht.

Verkeersmaatregelen die wel genomen kunnen worden zijn volgens een quickscan van de Milieudienst West-Holland andere bewegwijzering waarmee aan automobilisten een alternatieve route geadviseerd wordt, snelheidsbeperkingen en inperking van de tijden waarbinnen vrachtwagens mogen laden en lossen. Binnenkort praat de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid daarover. Dan moet ook duidelijk worden of die alternatieve maatregelen om de Morsweg te ontlasten voldoende zijn voor een meerderheid van de gemeenteraad.

Advertentie

Leiden Morspoortgarage


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×