Kosten studie duizenden euro's per jaar omhoog

Studenten die een mastergraad willen behalen gaan fors bijdragen aan hun opleiding. Met de invoering van een sociaal leenstelsel maakt de basisbeurs in de masterfase plaats voor een lening. De opbrengsten worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.
Staatssecretaris Zijlstra heeft vandaag zijn wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’ over invoering van het sociaal leenstelsel naar de Tweede Kamer gestuurd. Concreet betekent de nieuwe regeling dat uitwonende studenten 3200 euro per jaar meer gaan betalen. Voor thuiswonende studenten is dat 1200 euro. Studenten die afgelopen september zijn gestart met een meerjarige masterstudie houden hun basisbeurs.

In het sociale leenstelsel kunnen studenten het bedrag lenen tegen gunstige voorwaarden zoals een lage rente, afbetaling naar draagkracht en eventuele kwijtschelding na 20 jaar voor mensen die het echt niet kunnen opbrengen. De terugbetaaltermijn wordt verlengd van 15 naar 20 jaar, waardoor de maandelijkse afbetaling omlaag gaat.

Volgens het kabinet is het huidige stelsel van studiefinanciering niet langer houdbaar in een tijd van miljardenbezuinigingen. Zeker niet als er tegelijkertijd moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Met de hogere eigen bijdrage wil de overheid ook bereiken dat studenten beter nadenken over hun studiekeuze.

Een aantal uitzonderingen in de studiefinanciering die relatief arbeidsintensief zijn worden afgeschaft. Hierdoor bespaart DUO het equivalent van dertig ambtenaren in voltijd. De regeling voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders vervalt, evenals de partnertoeslag. Studenten die nu gebruik maken van deze voorzieningen kunnen straks lenen of een beroep doen op de sociale zekerheid. Verder gaan studenten die meer dan een jaar vertraging oplopen zelf hun reiskosten betalen, tegen de normale tarieven.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×