De gemeente Leiden is vanmorgen begonnen met het bouwrijp maken van het Morspoortterrein. Op het terrein verrijst de komende maanden een tijdelijke parkeergarage. Over circa tien jaar wordt die weer weggehaald en komen er woningen. Tegen die tijd moeten de twee nieuwe ondergrondse parkeergarages klaar zijn onder de Lammermarkt en de Garenmarkt. (Foto's: Chris de Waard).

Bomen Morspoortterrein maken plaats voor garage

Anderhalve week voor de start van het broedseizoen heeft de gemeente vanmorgen de bomen gekapt op het terrein tegenover de Morspoort. Daar wordt een demontabele parkeergarage gebouwd voor zo’n 390 parkeerplaatsen. De eerste plannen voor de garage dateren al van 2004. Toen sneuvelde de geplande Boommarktgarage in de Aalmarktplannen van die tijd. Door de vele vertragingen zou die namelijk 14 miljoen euro gaan kosten.

Het toenmalige college besloot dat er in plaats daarvan bij de Morspoort een ondergrondse garage zou komen. Ook de RijnGouweLijn door de Breestraat moest het schrappen van de Boommarktgarage compenseren. Het was ooit de bedoeling dat zowel de Aalmarktplannen en die ondergrondse Morspoortgarage in 2009 opgeleverd zouden worden.

In 2006 bleek al dat de garage op het Morspoortterrein kleiner zou uitvallen. Onder meer omdat het oude belastingkantoor voorlopig niet gesloopt zou worden. De afgelopen jaren kwam er vooral verzet tegen een garage op het terrein vanuit de buurt. Omwonenden en de Wijkvereniging Transvaal stapten keer op keer naar de rechter. Ook de politiek was verdeeld. Begin 2010 moest GroenLinks-wethouder John Steegh zelfs aftreden vanwege de Morspoortgarage toen zijn eigen fractie tegen de komst ervan stemde en daarmee dus tegen de eigen wethouder. Het college had immers besloten dat de garage er kon komen.

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen sloten D66, VVD, CDA en SP een beperkt collegeakkoord. De Morspoortgarage was een van de weinige punten waarover een afspraak werd gemaakt. Er kwamen twee varianten op tafel. Een garage of een parkeerterrein. Uiteindelijk stemde de gemeenteraad in december 2010 met slechts 1 stem verschil voor de bouw van de garage. Dat kwam omdat de SP, altijd fel tegen een garage, een draai maakte en voor stemde. Die partij vond dat ze niet anders kon vanwege het gesloten akkoord. D66, die als grootste partij het voortouw bij het sluiten van dat akkoord had genomen, stemde wel tegen.

Twee weken geleden deden enkele bewoners van de Morsweg nog een laatste poging om de kap van de bomen tegen te houden. In een kort geding werd de gemeente echter in het gelijk gesteld, waarvoor vanmorgen rond 7.00 uur de zaag in de monumentale bomen ging.

Advertentie

Leiden Morspoortgarage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×