Afgelopen maandag trok minister Ivo Opstelten tijdens een politiek café van de VVD Leiden ook al fel van leer tegen het gedogen van coffeeshops. "Zullen we er vanavond eentje gaan sluiten in Leiden," zo stelde de bewindsman voor. (Foto: Chris de Waard).

CDA Leiden wil strengere regels voor coffeeshops

Het CDA wil de strengere regels die landelijk gaan gelden voor coffeeshops zo snel mogelijk gaan handhaven bij de 11 coffeeshops die Leiden telt. Per 1 januari 2013 moet de gemeente gaan controleren of de coffeeshops met een wietpas werken en ook of er geen softdrugs worden verkocht aan niet-nederlanders. Een jaar later geldt dat ook voor het verruimde ‘afstandscriterium’ waarin staat hoever een coffeeshop van een school verwijderd moet zijn.

Einde februari moesten de vergunningen van alle Leidse coffeeshops worden verlengd. CDA-fractievorzitter Patrick Meijer baalt er stevig van dat het college een eerder toegezegde evaluatie van het Leidse coffeeshopbeleid niet heeft betrokken bij de verlenging. Hij wil daarom van het college weten of de vergunningen al verlengd zijn of dat die evaluatie alsnog kan plaatsvinden voordat er een nieuwe vergunning wordt afgegeven. Ook wil Mijer dat actief wordt onderzocht of de Leidse coffeeshops zich houden aan de zogenaamde AHOJ-G* criteria.

Meijer dringt er bij het college op aan die nieuwe landelijke regels al voor 2013 te gaan controleren en handhaven. Coffeeshops die er niet aan voldoen, moeten van het CDA de deur sluiten.

Leiden hanteert een uitsterfbeleid voor coffeeshops. Daarmee wil de gemeente het aantal van 11 coffeeshops in elk geval terugbrengen naar acht.

* De AHOJ-G criteria:

– A  Geen affichering (reclame).
Dit betekent geen reclame anders dan een aanduiding op de gevel.
– H   Geen harddrugs.
Er mogen in een coffeeshop geen harddrugs voor handen zijn/ verkocht worden.
– O   Geen overlast.
Onder overlast wordt onder meer verstaan: geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten.
– J  Geen verkoop en geen toegang aan jongeren onder de 18.
– G  Geen verkoop van meer dan 5 gram per dag per persoon.

Leiden Coffeeshop


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×