Niet voor de eerste keer sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 trekken de vier collegepartijen zich vanavond terug voor een spoedoverleg. Tot nu toe wist men de klokken steeds weer gelijk te zetten. Het is zeer de vraag of dat vanavond ook lukt.

Toekomst Leids college aan zijden draad

Vanavond vindt er spoedoverleg plaats tussen de vier Leidse collegepartijen D66, VVD, CDA en SP. Aanleiding is het besluit van de SP om zich niet langer te houden aan het coalitieakkoord ‘Samen Leiden’. Daarin is ondermeer afgesproken om de Ringweg Oost (RWO) aan te leggen. De SP wil dat inmiddels niet meer en pleit ervoor om het daarvoor beschikbare geld over te hevelen naar een groenere inpassing van de RijnlandRoute. Naar verluidt is dat niet de enige eis waarmee de SP vanavond aan tafel schuift. De partij zou het hele akkoord ter discussie willen stellen. De SP is namelijk van mening dat het akkoord al eerder is geschonden doordat de collegepartijen bijna 40 miljoen meer dan afgesproken in bereikbaarheid steken.

Het niet aanleggen van de RWO is voor VVD en CDA onbespreekbaar. Daarmee lijkt het vertrek van de SP uit het huidige college een feit. Als D66 zich bij de SP aansluit, valt het hele college. Het vormen van een nieuw (centrum)rechts college is dan eigenlijk uitgesloten. Aan de zijlijn lopen de PvdA en GroenLinks zich dan ook al warm. Samen met de SP en D66 een nieuwe coalitie smeden lijkt dan de enige politiek werkbare meerderheid op te leveren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×