Leidse ambities in plaats van eisen bij inpassing RijnlandRoute

Hoewel zijn partij jarenlang streed voor het groen houden van de Oostvlietpolder, weigert D66-wethouder Robert Strijk een groene inpassing van de RijnlandRoute tussen de Vliet en de A4 nu als Leidse voorwaarde voor de aanleg te stellen. Als het over het Leidse wensenlijstje bij de aanleg van de nieuwe snelweg gaat, praat Strijk over ‘impasingsambities’ in plaats van over randvoorwaarden.”We moeten investeren in bereikbaarheid. Daar past geen keiharde eis voor de Oostvlietpolder bij”, aldus Strijk gisteravond tijdens de commissiebehandeling over de RijnlandRoute.

Verschillende partijen willen nu juist wel zulke keiharde garanties. Niet alleen in de Oostvlietpolder, maar ook in de Stevenshof moet de overlast zo klein mogelijk zijn. De SP wil dat die wijk de weg niet hoort, ziet of ruikt. Ook moet er in de ogen van SP-raadslid Julian van der Kraats een verlengde tunnel met gesloten bak door de Oostvlietpolder komen. Ook de ChristenUnie heeft soortgelijke wensen. Duo-raadslid Mart Keuning vindt leefomgeving net zo belangrijk als bereikbaarheid. “Dat kan alleen met een volledig gesloten tunnel en geen bovengrondse bypass van de Churchilllaan naar de Europaweg. De polders moeten ongemoeid blijven anders is de Oostvlietpolder straks niet meer dan een veredelde middenberm”. Net als de SP wil de CU het geld voor de Ringweg Oost overhevelen naar de RijnlandRoute.

CDA-fractievoorzitter Patrick Meijer denkt dat de aanleg via het Zoeken naar Balans tracé nu onontkoombaar is en dus stemt zijn partij daarmee in. “Want geen weg is geen optie”, aldus Meijer die wel tegen een bypass in de Oostvlietpolder is. Ook wil hij dat de laatste melkveehouder van Leiden, Wilbert van der Post aan de Vlietweg, door ruilverkaveling wordt gecompenseerd voor het verlies van 15 ha. landbouwgrond. Bij de A44 moet de verkeersknoop bij het biosciencepark kleiner worden. In plaats daarvan wil het CDA een extra aansluiting op de A44 vanuit de Stevenshof.

Ook de PvdA maakt zich hard voor het handhaven van zo’n aansluiting in de Stevenshof. Voor een betere inpassing mag Leiden ook van duo-raadslid Gijs Holla wel de knip trekken. Holla, zelf betrokken bij het burgerinitiatief Churchill Avenue, had een ingewikkelde avond. Nu zijn voorkeursvariant lijkt te sneuvelen, ziet hij zich gedwongen om te pleiten voor meer geld om het tracé dat hij niet wil in elk geval zo goed mogelijk in te passen.

D66 is nog niet zover om afscheid te nemen van de Churchill Avenue. Raadslid Peter Bootsma vindt dat Leiden heet meest is gediend bij de tunnel onder de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan. mocht het toch Zoeken naar Balans worden, dan wil ook de D66-fractie dat de Oostvlietpolder wordt ontzien. De weg zou daar door een tunnel of overkluisde bak moeten lopen. Bovendien wil D66 dat de aansluiting met de A4 onderlangs wordt aangelegd. “Anders krijgen we een soort Prins Clausplein in de polder. Je kunt natuur maar één keer kapot maken”, aldus Bootsma die bij herhaling weigerde te zeggen waar het geld voor zijn wensen vandaan moet komen.

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×