Vanuit de studio van Sleutelstad worden sinds mei van dit jaar dagelijks live radioprogramma's gemaakt. De nadruk ligt daarbij op nieuws, politiek, cultuur en sport uit onze directe omgeving. Ook zijn er kinder- en jongerenprogramma's en wordt de programmering op korte termijn uitgebreid met onder andere lokaal nieuws uit Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, een studentenprogramma, economisch regionieuws, een programma samen met Stadslab Leiden en een aantal programma's waarin ruimte is voor langere gesprekken met interessante inwoners uit Leiden en omgeving. In het studiopand is bovendien voldoende ruimte voor uitbreiding met een tv-studio. (Foto: Hielco Kuipers).

Hoe zit dat nou met Sleutelstad en Unity?

Veel mensen vragen ons de afgelopen maanden wat nou de situatie is rond de verlenging van de zendmachtiging voor de lokale omroep in Leiden en omgeving. Graag geven we hierbij onze kijk op de zaak. Voor 1-1-2013 moeten zeven gemeenten in de Leidse regio en de Bollenstreek opnieuw een lokale omroep kiezen. Hiervoor heeft een aantal kandidaten een aanvraag ingediend.  In vier van de zeven gemeenten heeft de Stichting Lokale Omroep Regio Leiden (Lorelei) een aanvraag ingediend. Het gaat daarbij om Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. In de drie resterende (van de zeven) gemeenten heeft Omroep NenS vandaag een aanvraag ingediend. Nens is nu nog de lokale omroep voor Noordwijk en Noordwijkerhout (en De Zilk) en vraagt om gebiedsuitbreiding. Er ontstaat dan een nieuwe omroep voor de Bollenstreek die gaat uitzenden voor Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout (en De Zilk) en Teylingen. Holland Centraal heeft een aanvraag ingediend om de lokale omroep te blijven voor alle zeven genoemde gemeenten.

Eerder sprak Chris de Waard met de Leidse wethouder Jan-Jaap de Haan (cultuur) die verantwoordelijk is voor de lokale omroep. Hij legt uit hoe de procedure zal verlopen. Inmiddels is duidelijk dat de gemeenteraad in Leiden geen keuze wil maken en dat overlaat aan het CvdM.

Momenteel is de Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal dus de publieke lokale media-instelling voor Hillegom, Leiden, Lisse, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Holland Centraal zendt uit onder de naam Unity. Het programma wordt voor deze omroep geproduceerd door het Leiderdorpse bedrijf Rudeboy Media dat onder dezelfde naam ook de programma’s produceert voor de lokale omroep van Leiderdorp. Lorelei wil gaan samenwerken met Sleutelstad. De programma’s zullen zich dan – naast Leiden – ook gaan richten op Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Ook de berichtgeving op deze website zal onder de vlag van Lorelei uitgebreid worden met nieuws uit de aan Leiden grenzende buurgemeenten.

Nieuw voor Lorelei/Sleutelstad is televisie. Een belangrijk medium voor lokale berichtgeving. De tv-afdeling zal worden opgezet, als Lorelei de lokele omroepvergunning krijgt toegewezen. Pas dan komt er namelijk een kanaal beschikbaar om op uit te zenden. Ook op tv zal de nieuwe omroep zich richten op de Leidse regio en programma’s maken voor alle vier de genoemde gemeenten. Leiderdorp valt hier buiten, omdat daar een zelfstandige omroep actief is. De verlenging van de zendmachtiging speelt daar pas over enkele jaren.

Eind oktober is er als eerste een presentatie in Zoeterwoude. Zowel Holland Centraal als Lorelei ontvouwen dan hun plannen aan de gemeenteraad. Begin november volgt een dergelijke presentatie in Voorschoten. Leiden en Oegstgeest agenderen het onderwerp later dit jaar. In Leiden komt overigens geen ‘pitch’. De gemeenteraad vindt het niet zuiver om zelf te kiezen tussen Sleutelstad en Unity en wil dat overlaten aan het Commissariaat voor de Media. Overigens zeer tegen de zin van het college van burgemeester en wethouders dat wel een ‘beauty contest’ wil.

Op voorspraak van de ChristenUnie en de VVD heeft een raadsmeerderheid in Leiden afgelopen donderdag definitief besloten geen keuze te zullen maken voor een lokale omroep. Alleen het CDA en de PvdA willen wel zelf een omroep kiezen. Ook wil de Leidse raad niet dat de twee aanvragers, Lorelei/Sleutelstad en Holland Centraal/Unity een presentatie houden. Lorelei-voorzitter Jaap van Sandijk sprak er onlangs over met ChristenUnie-fractievoorzitter Mart Keuning.

Lorelei wil zich op een coherenter gebied richten dan Holland Centraal. De Leidse regio en de Bollenstreeek zijn echt twee verschillende regio’s die samen bovendien een groot gebied bestrijken. Lastig voor de vele vrijwilligers. Je gaat nu eenmaal niet even op de fiets of met de bus van Leiden naar Hillegom voor een interview of reportage. De Leidse regio is een mooi overzichtelijk verzorgingsgebied dat goed bediend kan worden. Intensieve berichtgeving dus voor een beperkt aantal gemeenten in plaats van hier en daar een bericht uit een veel groter gebied, dat bovendien steeds voor een flink deel van de lezers, luisteraars en kijkers minder van belang is. Daardoor wordt je als omroep minder relevant. Concurreren moeten we al met elke andere radio- en tv-zender, dus onderscheiden we ons als lokale omroep graag met nieuws van ‘om de hoek’. Hyperlokaal is daarvoor tegenwoordig als term in zwang.

Enkele maanden geleden is er een convenant gesloten tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON). Daarin is opgenomen dat om redenen van efficienty aan schaalvergroting zal worden gewerkt. Bij voorkeur niet meer 1 omroep per gemeente, maar lokale omroepen die zich richten op de ‘natuurlijke habitat’ van de inwoners van een gebied. Dat sluit exact aan bij de opvattingen van Lorelei (en Sleutelstad). Dat geldt ook in de Bollenstreek waar NenS zich dus wil gaan profileren als omroep voor dat gebied.

Om invulling te geven aan een compleet media-aanbod voor Leiden en drie van de vier direct aangrenzende gemeenten zoekt Lorelei dus de samenwerking met Sleutelstad. Sleutelstad is in maart 2002 gestart als Leidse nieuwssite. In december 2005 kwamen daar radio-uitzendingen bij via de commerciële niet-landelijke radiofrequentie 93.7 FM. De uitzendingen worden sinds 2006 bovendien in de hele regio ook via het kabelnet verspreid op 102.4. Ook is Sleutelstad via internet te beluisteren: www.sleutelstad.nl/player.

Het nieuws dat Sleutelstad publiceert via radio en internet wordt geproduceerd door een eigen geheel (politiek en commercieel) onafhankelijke redactie. Geen berichtgeving die wordt overgenomen van andere bronnen dus, maar uitsluitend nieuws dat door de eigen journalisten wordt vergaard. Naast enkele vaste medewerkers, bestaat de redactie van Sleutelstad uit een grote en groeiende groep vrijwilligers. Dat zijn enthousiaste mensen uit Leiden en omgeving met hart voor wat er in de buurt gebeurt en dat graag willen verslaan. Veel van deze vrijwilligers hebben hun sporen al ruimschoots verdiend binnen de (lokale) mediawereld. Ook is een groot aantal studenten journalistiek van de Universiteit Leiden actief binnen de redactie van Sleutelstad. Met de Hogeschool Leiden lopen gesprekken om ook hun studenten de mogelijkheid te bieden om bij Sleutelstad professionele ervaring op te doen.

In mei 2012 is Sleutelstad gestart met informatieve radioprogramma’s. Momenteel gaat het daarbij om een dagelijks nieuwsprogramma van 17.00 tot 18.00 uur: Nieuws071. In en rond het weekend zijn er verschillende sportprogramma’s (Sport071) en op zaterdagochtend is Cultuur071 inmiddels een vertrouwd geluid. Elke zondagmorgen zendt Sleutelstad tussen 10.00 uur en 12.00 uur het nieuws071-weekoverzicht uit. Ook is er aandacht voor de jeugd. Zo heeft Sleutelstad op vrijdagavond het jongerenprogramma ‘Sleutelstad op Stap’, op zaterdagmiddag de hitlijst ‘Sleutelstad 30′ en op zondagmiddag het kinderprogramma Bengels dat wordt gemaakt door kids van 11 tot 14 jaar.

De komende periode worden er door Sleutelstad meer nieuwe radioprogramma’s gelanceerd. Economisch nieuws uit onze regio, een wekelijks programma in samenwerking met Stadslab Leiden, een studentenprogramma en eigen lokale informatieve programma’s voor Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude gaan nog in 2012 van start. Ook wil Sleutelstad meer ‘de wijk in’ en zoekt voor de invulling daarvan samenwerking met wijk- en buurtverenigingen. Tenslotte wordt ook het aantal gepresenteerde muziekprogramma’s de komende weken uitgebreid. Daarbij wil Sleutelstad dat ook in die muziekuren aandacht wordt besteed aan zaken die in de directe omgeving spelen. Ook zal Sleutelstad steeds vaker live uitzenden vanaf locatie. Voor het eerst gebeurde dat begin oktober tijdens de viering van Leidens Ontzet toen Sleutelstad een tijdelijke studio op het Rapenburg had, waar vanuit de festiviteiten werden verslagen.

Sleutelstad streeft naar een zo compleet mogelijk crossmediaal lokaal media-aanbod. Dat betekent dat nieuws van de website terugkomt op de radio en andersom. Interviews, reportages en debatten worden gekoppeld aan de nieuwsberichten op de website, zodat ze ook achteraf terug te luisteren zijn.

Lorelei televisie
Een belangrijk medium is televisie. Lokaal nieuws zal in de toekomst steeds vaker ook in beeld worden gebracht. Omdat Sleutelstad momenteel niet de beschikking heeft over een tv-kanaal is het aanbod in bewegend beeld op dit moment nog beperkt tot ondersteunende filmpjes op de website. Indien Lorelei wordt toegewezen als lokale publieke media-instelling voor de vier eerdergenoemde gemeenten in de Leidse regio, komt er ook een publiek tv-kanaal beschikbaar. Sleutelstad heeft zich meer dan bereid verklaard om dan direct ook met televisieprogramma’s te starten.

Commercieel vs. publiek
Sleutelstad heeft momenteel de status van commerciële radiozender. Per gemeente is er ruimte voor 1 publieke omroep. In de gemeenten in deze regio is dat dus Holland Centraal. Naast de publieke omroep is er in 2003 een beperkt aantal commerciële niet-landelijke frequenties beschikbaar gekomen. Sleutelstad heeft in 2005 een dergelijke frequentie kunnen bemachtigen. Niet omdat Sleutelstad zo graag commercieel wilde zijn, maar omdat het de enige mogelijkheid was om lokaal uit te kunnen zenden. Commercieel klinkt overigens mooier dan het is. Je moet ook dan aan strenge eisen voldoen, krijgt geen subsidie (publieke omroepen wel) en moet bovendien voor allerlei zaken (meer) betalen dan een publieke omroep.

Zodra Lorelei aangewezen wordt als publieke lokale media-instelling en samen met Sleutelstad gaat werken aan een publieke programmering voor deze regio (die inhoudelijk dus erg zal lijken op wat Sleutelstad nu al doet) zal Sleutelstad de commerciële uitzendingen direct staken. Er zal dus nooit sprake zijn van een vemenging van commerciële en publieke omroep.

Tenslotte: Is Sleutelstad niet te Leids voor Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude? Nee. Sleutelstad is een gevestigde naam met een goed en betrouwbaar imago. Dat gooi je niet zomaar overboord. In de programmanamen en de feitelijke invulling van de programmering zal duidelijk worden dat Sleutelstad er niet alleen is voor Leiden, maar nadrukkelijk voor de vier gemeenten waarvoor Lorelei de lokale zender wil zijn. Dat betekent niet minder nieuws uit Leiden, maar een aanvulling met nieuws uit de drie buurgemeenten.

Voor vragen over Lorelei kan iedereen contact opnemen met het bestuur of ProgrammabeleidBepalend Orgaan (PBO) van Lorelei. Dat PBO is overigens een (bij wet verplicht) orgaan dat het programmabeleid vaststelt. Er zitten vertegenwoordigers in van belangrijke maatschappelijke stromingen binnen het uitzendgebied. Samen zien die pbo-leden erop toe dat de programmering evenwichtig is samengesteld en er dus programma’s zijn voor een brede doelgroep. Het pbo van Lorelei is zo samengesteld dat niet alleen een groot aantal stromingen is vertegenwoordigd, ook zijn de leden afkomstig uit alle vier de gemeenten waarop de aanvraag zich richt.

Een overzicht van de leden van het bestuur en het pbo staat op de website van Lorelei: www.rtvlorelei.nl. Inwoners van Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude die willen weten hoe de radioprogramma’s straks ook voor hun woonplaats kunnen klinken, kunnen alle interviews terugluisteren via //soundcloud.com/sleutelstad.

Nu al meewerken aan de website of de radio? Aanmelden kan via info@sleutelstad.nl. We zijn met name op zoek naar enkele mensen die mee willen werken in de redactie van Sport071 (zaterdag en/of zondag). Ook zoeken we nu al mensen uit Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude die mee willen denken en helpen bij het opzetten van de nieuwsvoorziening daar. We willen nadrukkelijk niet alleen de omroep zijn voor die plaatsen, maar ook van die plaatsen. Dus met actieve betrokkenheid van de inwoners, organisaties, verenigingsleven en politiek.

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude RTV Lorelei


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×