De voltallige raad in Voorschoten wil dat de kinderboerderij open blijft. Wel mag het college op zoek naar een externe partij voor de exploitatie.

Voorschotense raad wil garanties voor kinderboerij

Dat het bestieren van een kinderboerderij niet persé een gemeentelijke taak is, daar kan de gemeenteraad van Voorschoten het college nog wel in volgen. Maar dat de tent moet sluiten als er niet voor 1 oktober 2013 een nieuwe exploitant is gevonden, gaat alle partijen te ver. VVD-wethouder Inge Adema moet haar voorstel aanpassen. De raad wil voorlopig alleen dat het college op zoek gaat naar een nieuwe exploitant. Dat wordt waarschijnlijk een zorginstelling. Ook moet die nieuwe exploitant samenwerken met bestaande partners zoals de Vrienden van de Kinderboerderij en de Stichting Jansland die het theehuis runt als werkervaringsplek voor autistische jongeren.

Op 1 oktober volgend jaar wil de raad de situatie opnieuw beoordelen als er dan nog geen exploitant is gevonden. Het voortbestaan van de kinderboerderij staat voor alle partijen voorop. Het college wil de kinderboererij privatiseren om zo 50.000 euro per jaar te besparen aan ambtenarensalarissen. De rest van het huidige budget, zo’n 100.000 euro per jaar, blijft wel beschikbaar. Dat geld is onder meer nodig voor de verzorging van de dieren en het groenonderhoud. Wethouder Adema verwacht op tijd een partner te kunnen vinden. Ze is al in gesprek met vijf geïnteresseerde partijen.

De politiek wil na privatisering wel een soort zeggenschap houden over de toekomst van de kinderboerderij. Dat is volgens Adema al gewaarborgd, omdat de grond in eigendom van de gemeente blijft en er een overeenkomst zal worden gesloten op basis van een programma van eisen. Daarin worden in elk geval de huidige publieks-, educatieve en recreatieve functies geborgd. Adema ziet in de combinatie van die functies en zorg een ideale combinatie.

Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×