Geen verhoging rioolheffing voor oplossen problemen in De Kooi

Alleen in het uiterste geval gaan alle Leidenaren via een verhoging van de rioolheffing meebetalen aan het oplossen van de waterproblematiek in De Kooi. Dat zei wethouder Frank de Wit gisteren tijdens een extra vergadering van de raadscommissie Ruimte en Regio. Zo’n verhoging ligt gevoelig, omdat in het coalitieakkoord is afgesproken om de lasten niet boventrendmatig te verhogen. Volgens De Wit gaat het in dat geval om een stadsbrede verhoging van 1 à 2 euro per jaar. Toch sluit De Wit zo’n verhoging niet helemaal uit, maar pas als laatste redmiddel. Vooralsnog gaat hij er van uiit binnen enkele maanden een ander voorstel te kunnen doen om de drie tot zes miljoen te dekken die nog ontbreken om de plannen te bekostigen.

De raadscommissie sprak er gisteravond over naar aanleiding van een voorstel van de PvdA. Die partij stelde voor om de rioolbelasting te verhogen om het geld voor De Kooi zeker te stellen. De PvdA wil ‘de wethouder helpen’ om het geld te vinden omdat het hem binnen het college tot nu toe niet is gelukt. Onnodig en ontijdig. Dat is wat de meeste partijen van het PvdA-voorstel vonden. “We weten nog nieteens precies wat het plan kost. Laat de wethouder eerst zelf maar met een voorstel komen”, zo verwoordde Arjen Bonestroo van het CDA de mening van veel partijen. Alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn het echt met de PvdA eens. Voor de ChristenUnie is verhoging van de rioolheffing bespreekbaar als dan ook maar waterproblemen elders in de stad meteen worden aangepakt.

Audiofragment: Wethouder de Wit en PvdA-raadslid Van Dongen over de waterproblematiek in de Kooi

Wethouder De Wit komt nu eind mei eerst zelf met een voorstel om de aanhoudende wateroverlast in De Kooi aan te pakken. De plannen op hoofdlijnen zijn klaar, maar er wordt nog aan gesleuteld. Dat kan ook nog zijn weerslag hebben op de kosten. De raad neemt er dan begin juni een besluit over bij de behandeling van de zogenaamde ‘perspectiefnota’. Dat is de meerjarenbegroting van de gemeente, waarin voor 15 mijloen aan bezuinigingen moet worden gevonden. In die bezuinigingsronde kunnen zomaar grote ‘luxe-projecten’ worden geschrapt of uitgesteld. Het Singelpark werd gisteren alvast door meerdere partijen genoemd.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×