Lenferink: "Start eerste fase Trekvaartplein hopelijk voor bouwvak"

Wat houdt wie nu tegen? Die vraag hield de gemeenteraad afgelopen week bezig toen het voorstel van het college werd behandeld om Portaal te hulp te schieten bij de financiering van de eerste fase van de herinrichting van het Trekvaartplein. Portaal krijgt de financiering momenteel niet rond en de gemeente wil niet dat het proces nog meer vertraging oploopt. Daarom wordt het woonwagenkamp toegevoegd aan de bestemmingsreserve van Portaal.

Die bestemmingsreserve is een pot geld die op de gemeentelijke begroting staat. Portaal kan er een beroep op doen bij het uitvoeren van een aantal projecten. Het Trekvaartplein hoorde daar niet bij, maar de raad vindt het zo belangrijk dat er snel begonnen kan worden, dat voor de herinrichting van het woonwagenkamp nu ook uit die reserve mag worden geput. Portaal krijgt op die manier de beschikking over 2,2 miljoen euro die de corporatie niet van het Waarborgfonds kan lenen.

Verschillende partijen maken zich wel zorgen over de toekomst. Als Portaal hert geld niet terug kan betalen, komen andere projecten in gevaar, zo vreest de politiek. Het gaat dan bijvoorbeeld op Dieperhout, de Ter Haarkade en de Zeeheldenbuurt. Burgemeester Lenferink snapt die angst, maar ziet geen andere mogelijkheden. “Als er een probleem ontstaat met die terugbetaling, hebben we ook echt een probleem. Dan is er geen geld meer voor wat dan ook.”

Lenferink hoopt dat er voor de bouwvakvakantie begonnen kan worden met de werkzaamheden. Portaal heeft al een aannemer geselecteerd, maar die heeft een paar maanden nodig voor de voorbereidingen.

Advertentie

Leiden Trekvaartplein zeeheldensloop


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×