Gezond oud worden in eigen wijk

Het woord is aan de bewoner. Gezond oud worden in je eigen wijk. Wie wil dat niet? Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom organiseert de wijkvereniging van de Professoren-& Burgemeesterswijk een informatiemiddag in de Vredeskerk aan de van Vollenhovenkade 24. Wethouder Roos van Gelderen van Zorg en Welzijn is een van de sprekers, naast voormalig huisarts Jan de Bruijne. Verder is er een informatiemarkt waar professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties late zien wat zij doen in de wijk.
De wijkvereniging wil met dit burgerinitiatief wijkbewoners de kans geven zelf vorm te geven aan het welzijn in hun wijk. Iedereen is welkom op donderdag 25 april om 14.00 uur in de Vredeskerk.
Kijk voor meer informatie over wijkvereniging Professoren-& Burgemeesterswijk op www.profburgwijk.nl.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×