Van links naar rechts Marius Gort, Peter Kempeneers en Martin Laimböck die de samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. (Foto: PR).

Ondernemersverenigingen bij Lammenschans flirten

De Ondernemersverenigingen ‘Lammenschansweg & Kanaalpark’ en ‘de Veiling Vooruit’ gaan het komende jaar nauw samenwerken. Als dat bevalt gaat ze fuseren. De besturen van de twee verenigingen denken zo de belangen van de eigenaren en gebruikers/bewoners van de terreinen het best te dienen.

Audiofragment: Greetje van Gruting spreekt over de samenwerking met Martin Laimböck van ‘de Veiling Vooruit’.

De terreinen, gelegen aan weerszijden van de Lammenschansweg, hebben steeds meer gezamenlijke belangen te behartigen. De Gemeente Leiden heeft ambitieuze plannen voor het mengen van bedrijvigheid en wonen op deze terreinen, gezamenlijk met het bedrijventerrein iets verderop, ingeklemd tussen Trekvliet en Zoeterwoudseweg. De Gemeente ziet deze drie terreinen beleidsmatig als één: de Lammenschansdriehoek.

Zeker op het terrein van de OV Lammenschansweg & Kanaalpark zal de komende jaren veel (ver)nieuwbouw plaatsvinden, na het al  gerealiseerde ROC. Ook aan de overkant wordt langs de Lammenschansweg een grote woontoren met onderin bedrijven (winkels) en een kinderopvang ontwikkeld in de komende jaren.

De beide voorzitters, Peter Kempeneers en Martin Laimböck, willen op de ontwikkelingen inspelen en de bestuurskracht vergroten.
De besturen besloten tevens zich te laten ondersteunen door een toegevoegd secretaris, de heer Marius Gort van MG Consult.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×