De acht gedecoreerde inwoners van Leiderdorp met in het midden burgemeester Driessen. (Foto: J.P. Kranenburg).

Bui van acht lintjes in Leiderdorp

Zeven inwoners van Leiderdorp zijn vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kregen de Koninklijke Onderscheiding vanmorgen opgespeld door burgemeester Laila Driessen.

Onder de gedecoreerden minimaal een ‘bekende Leidenaar’. Want Karel Caron mag dan in Leiderdorp wonen, hij heeft zijn sporen in Leiden meer dan verdiend. Vooral op het gebied van de sport in de Sleutelstad.

Caron ontving zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet voor de Personeelsvereniging Stad Leiden waar hij van 2000 tot 2012 waarnemend voorzitter van was. Daarnaast is hij al sinds 2001 voorzichter van de technische commissie van voetbalvereniging MMO (Met Moeite Opgericht) in Hoogmade. Sinds 1982 is hij bovendien bestuurslid en secretaris van de schoolsportcommissie en vanaf 1972 bestuurslid actief bij de zwemvierdaagse bij de samenwerkende Leidse zwemverenigingen.

Vanaf 2008 is de heer Caron actief als jurylid bij de uitreiking van de Co Verhoogprijs. Dit is een symbolisch eerbetoon aan iedere Leidenaar, die op welke wijze dan ook, iets doet voor een ander. Bovendien was de heer Caron van 1974 tot 1984 penningmeester van het schoolbestuur Ter Does in Hoogmade en vanaf 2011 is hij voorzitter van de Bewoners Belangen Commissie van wooncomplex De Ommedijk.

De zeven andere onderscheidingen gingen naar de volgende personen:

Mevrouw A.W. Bloemendaal – LID
Mevrouw Bloemendaal ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor haar langdurige betrokkenheid bij de supportersvereniging van voetbalvereniging RCL in Leiderdorp. De supportersvereniging verzorgt een groot aantal activiteiten binnen de vereniging, zoals  klaverjassen, de hekverloting bij thuiswedstrijden van RCL1, het wekelijkse rad van avontuur, de begeleiding van de pupil van de week, de bingoavonden en de rommelmarkt. Daarnaast verzorgt de supportersvereniging de verkiezingen van ‘man of the match’ en ‘speler van het jaar’. Mevrouw Bloemendaal organiseerde veel van deze activiteiten en speelde hierin een prominente rol.

De heer M.W.M.I. Bogaartz – LID
De heer Boogaartz wordt onderscheiden voor zijn jaren lange inzet voor de EHBO-vereniging Leiderdorp.
Met groot enthousiasme geeft hij cursussen en begeleidt de heer Boogaartz het examen voor het EHBO-diploma van het Oranje Kruis en verzorgt hij de lessen van de herhalingscursus waarmee de leden hun EHBO-diploma geldig houden.
Ook heeft de heer Boogaartz ervoor gezorgd dat er een AED-training (Automatische externe defibrillator) aan het reanimatie-onderdeel van de cursus werd toegevoegd.

De heer J. van Hartingsveldt – LID
De heer Van Hartingsveldt wordt onderscheiden voor zijn inzet voor het Interkerkelijk Vredesberaad IKV en Pax Christie van 1977 tot 1994. Hij organiseerde onder meer tal van activiteiten in het kader van de jaarlijkse Vredesweek en leverde daarnaast vele andere bijdragen aan kerkelijke activiteiten, zowel op bestuurlijk als op praktisch niveau. Vanaf 2004 is de heer Van Hartingsveldt ook actief als secretaris voor het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Van 1985 tot 2004 was de heer Van Hartingsveldt actief binnen de kerkelijke contractgroep Greifswald en de Stichting Stedenband Šamorín.

Mevrouw R.M. Kroon-Oosterveen – LID
Mevrouw R.M. Kroon-Oosterveen ontvangt een Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet voor de Unie van Vrijwilligers vanaf 1970. Van 1979 tot en met oktober 2011 is zij actief geweest als vrijwilligster voor Leythenrode Verpleeghuis. Zij heeft daar vele functies vervuld. Ook heeft mevrouw Kroon gewerkt in de winkel van Leythenrode Verpleeghuis (en in die van het Rijnland Ziekenhuis). Behalve als vrijwilligster voor Leythenrode Verpleeghuis was zij ook van 1980 tot 2012 vrijwilligster voor de Buurtvereniging Zijlkwartier. Mevrouw Kroon is in 1997 onderscheiden door de Stichting Kinderpostzegels, waar zij toen ruim 25 meewerkte aan de verkoop van de kinderpostzegels. Daarnaast was mevrouw Kroon vrijwilligster in de Mantelzorg en ondersteunt zij nog steeds een aantal ouderen.

De heer A. Roest – LID
De heer Roest wordt onderscheiden voor zijn inzet voor de Algemene Woningbouwvereniging in Leiderdorp van 1979 tot 1988. Ook was de heer Roest van 2004 tot 2012 penningmeester van het College van Kerkmeesters van de Protestantse Gemeente Leiderdorp en van 2004 tot 2012 penningmeester van PC Schoolvereniging in Leiderdorp. Vanaf de oprichting (2006) tot heden, was de heer Roest ook penningmeester van de Omwonenden Vereniging Centrumplein. Bij Ruitervereniging Liethorp in Leiderdorp was de heer Roest bestuurslid namens de gemeente Leiderdorp en lid van de kascontrole commissie van 1986 tot 1991.

De heer G.A.C. Vermeulen – LID
De heer Vermeulen krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet, tot 1980, voor de toenmalige winkeliersvereniging “Onderling Contact”, waarin hij ook een bestuursfunctie had. Eén van de activiteiten van deze winkeliersvereniging was het organiseren van de intocht van Sinterklaas. Daarnaast is de heer Vermeulen ruim 40 jaar (van 1972 tot 2013) actief geweest als scheidsrechter voor de KNVB. Van 1975 tot heden is de heer Vermeulen bovendien actief binnen de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) Leiden en Omstreken. Vanaf 2009 tot heden is de heer Vermeulen betrokken bij het onderhoud en de nieuwbouw tenniscomplex LTC De Munnik.

De heer N.H.M. van Jaarsveld – RIDDER
De heer Van Jaarsveld ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn belangeloze inzet voor de samenleving vanaf 1978 tot heden, voor vele lokale, landelijke en internationale organisaties en instellingen zoals de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid, de Landelijke Stuurgroep Intercultureel Beraad, Stuurgroep Dienen Bisdom Rotterdam, Diaconale Commissie Menswording, ATD Vierde Wereld Beweging, Interparochiële Caritas Instelling Leiden, Ondernemingsraad van Bouwradius/Fundeon en het Europees Platform voor Sociale Integratie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×