Openbaarmaking van alle documenten die iets te maken hebben met de nieuwbouw van de Al Hijra moskee in Leiden Zuid-West is maar een van de tientallen vragen die de PVV Tweede Kamer-fractie aan Leiden heeft gesteld in het afgewezen WOB-verzoek. (Foto: Chris de Waard).

Leiden voldoet niet aan WOB-verzoek PVV

Tweede Kamerlid Machiel de Graaf van de PVV krijgt geen antwoord op een hele serie vragen over ‘allochtone organisaties in Leiden’ die hij middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) aan de gemeente Leiden heeft gesteld. Burgemeester Lenferink vindt dat de partij overvraagt en wil er geen extra ambtelijke capaciteit meer in steken. “We hebben de vragen globaal beantwoord, maar dat vindt de PVV niet genoeg. We houden veel van de gevraagde informatie niet apart bij voor migrantenorganisaties en dus zou het onredelijk veel beslag leggen op onze ambtenaren om dat alsnog uit te gaan zoeken.”

Audiofragment: Burgemeester Lenferink geeft een toelichting op de collegebesluiten. Onder meer het besluit geen antwoord te geven op de vragen van de PVV-fractie in de Tweede Kamer.

Volgens de gemeente kan de PVV veel van de gevraagde informatie prima zelf opzoeken in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of in de Stadsgids.

Het PVV-kamerlid wil van de gemeente een gedetailleerd overzicht van alle migranten-, allochtone en multiculturele organisaties er in Leiden zijn. Ook de namen en adressen van organisaties op etnisch-culturele grondslag, overlegorganen en netwerkorganisaties wil de PVV hebben. Evenals een overzicht van alle scholen en andere instanties op islamitische grondslag, koffiehuizen en moskee├źn. Wat de PVV met die gegevens had willen doen, is niet bekend.

Naast namen en adressen had de PVV nog veel meer informatie willen hebben over bovengenoemde organisaties. Subsidieaanvragen, -beschikken en eventuele afwijzingen, correspondentie over subsidies, de verantwoording ervan, aanvragen voor allerlei vergunningen. Bijvoorbeeld bouwvergunningen.

Tenslotte had De Graaf gevraagd hoeveel ambtelijke capaciteit Leiden inzet om ‘allochtone organisaties’ te ondersteunen of om hun (aan)vragen te verwerken en welke personeels- en andere kosten daarmee gemoeid zijn. Als laatste wil de PVV openbaarmaking van geweigerde subsidies op grond van activiteiten met een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap. Graag vanaf 2010.

Burgemeester Lenferink heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen het verstrekken van de gevraagde informatie. “Als die eenvoudig beschikbaar zou zijn dan hadden we het wel gegeven.” In de brief die het Leidse college aan de PVV heeft gestuurd stelt de gemeente het van groot belang te vinden om leden van de Tweede Kamer te faciliteren met informatie, zodat er in het parlement op basis van correcte informatie kan worden gedebatteerd. “Met uw verzoek brengt u ons ernstig in verlegenheid,” zo schrijft het stadsbestuur. “U vraagt ons het hemd van het lijf, maar uw verzoeken zijn voor ons niet goed hanteerbaar. De informatie waarom u vraagt is – in die vorm – niet beschikbaar.”

“Het voldoen aan uw verzoek vraagt een intensieve bewerkingsslag die veel tijd en capaciteit zal vergen. Zoals u zult begrijpen hebben wij de inzet van die tijd en capaciteit gepland voor andere belangrijke maatschappelijke projecten en activiteiten. Wij vertrouwen erop u voldoende inzicht te hebben gegeven in onze overwegingen en rekenen erop dat u als lid van de Tweede Kamer daar begrip voor heeft.”

Volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur hoeft de overheid alleen informatie te verstrekken waarover ze beschikt. Het speciaal ten behoeve van een WOB-verzoek opstellen van bijvoorbeeld lijsten en overzichten hoeft niet.

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×