50Plus Zuid-Holland trapt campagne af met Henk Krol

50PLUS dus!

Op 18 februari gaat voor 50Plus Zuid-Holland de campagne voor de komende Statenverkiezingen van start met een Kick Off bijeenkomst in Rotterdam. Daar spreken lijsttrekker John Struijlaard en Tweede Kamerlid Henk Krol over de speerpunten van 50Plus. Voor deze verkiezingen zijn dat de WMO, veiligheid en openbaar vervoer.

WMO
Gemeenten krijgen steeds meer taken op het gebied van zorg. Maar er is een groot gebrek aan specialistische beleidsmedewerkers op lokaal en provinciaal niveau. 50PLUS vindt dat de provincie daar meer aandacht aan moet besteden en gemeenten moet ondersteunen waar dat nodig is

Veiligheid
De provincie moet veel meer investeren in de veiligheid van 50plussers. Betere verlichting in de openbare ruimte en meer en vooral beter cameratoezicht (CCTV) zijn middelen. De kwaliteit van CCTV-beelden moet verbeterd worden. Nu ontlopen veel criminelen hun straf vanwege de slechte kwaliteit van beeldopnames. Smartphones moeten een grotere rol gaan spelen bij het volgen van ouderen die in medisch contact moeten zijn en blijven.

Openbaar Vervoer
Goed openbaar vervoer is cruciaal als je wilt dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. 50PLUS pleit voor gratis openbaar vervoer voor ouderen (67plus) in 1 of 2 zones rond hun huis. De kosten kunnen worden gedekt door te bezuinigen op stedenband-activiteiten en dure, vaak overbodige buitenlandse reizen van leden van Provinciale Staten.

Politiek Regio ps2015


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×