Op de foto staand van links naar rechts de nieuwe gedeputeerden Rogier van der Sande, Rik Janssen, Floor Vermeulen en provinciesecretaris Jan Herman de Baas. Zittend van links naar rechts ziet u gedeputeerden Han Weber, Adri Bom-Lemstra en de commissaris van de Koning, Jaap Smit. (Foto: PR).

Zuid-Holland heeft nieuw provinciebestuur

VVD, D66, CDA en SP hebben overeenstemming bereikt over een programma voor de komende vier jaar. Zuid-Holland wordt slimmer, schoner en sterker. Ook zijn de nieuwe provinciale bestuurders bekend.

 

Voor de VVD blijft Rogier van der Sande aan als gedeputeerde, hij krijgt Floor Vermeulen naast zich. Vermeulen was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de VVD Zuid-Holland. Van der Sande krijgt de portefeuille Bestuur en Financiën, Vermeulen gaat Verkeer en Vervoer doen. Ingrid de Bondt keert niet terug in het College van Gedeputeerde Staten. Namens D66 blijft Han Weber aan en ook de SP levert dezelfde gedeputeerde als vier jaar geleden: Rik Janssen. voor het CDA treedt Adri Bom-Lemstra toe tot GS. Ze volgt Govert Veldhuijzen op.

De coalitie van VVD, D66, CDA en SP wil Zuid-Holland samen met inwoners, mede-overheden, bedrijven en instellingen slimmer, schoner en sterker maken. De partijen investeren flink in een nieuwe kennis-intensieve economie, schone energie en groen. De lasten voor inwoners en bedrijven in Zuid-Holland gaan naar beneden. “Zo wordt Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker voor minder geld,” aldus de vier partijen in een gezamenlijke verklaring.

Onderstaande ambities zijn opgenomen in het provinciale coalitie-akkoord:

Innovatie is het sleutelwoord op weg naar een nieuwe kennisintensieve economie en met voldoende werkgelegenheid. In de Rotterdamse haven, de greenports, de drie universiteiten en de delta’s moet de aanwezige potentie beter worden benut. Intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zal daar flink aan bijdragen evenals de impuls van € 20 miljoen voor het stimuleren van de innovatie in het MKB en voor samenwerking tussen economische clusters. Innovatie en creativiteit zijn ook nodig om de provincie schoner te maken, met minder uitstoot en meer kostenefficiënte energie. De coalitie zet een energiefonds op van € 100 miljoen ter bevordering van energiewinning uit wind, zon, waterkracht, aard- en restwarmte, biomassa en uit wegen. Ook in de greenports.

Beter bereikbaar en minder lasten
Zuid-Holland wordt als toonaangevende Europese regio de best bereikbare provincie van Nederland. Voor inwoners en transporteurs komen betere mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets. De combinaties van vervoermiddelen zullen beter op elkaar aansluiten. De ambitie is meer mensen in toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig openbaar vervoer en op de fiets, betere benutting van het wegennet en meer vervoer over water. Om dat laatste te bevorderen wordt een verenfonds opgezet van € 12 miljoen. Tegelijkertijd nemen de lasten voor Zuid-Hollanders de komende vier jaar met in totaal met € 40 miljoen af.

Slimmer omgaan met beschikbare ruimte en zorg voor voldoende groen
De coalitie wil slimmer gebruik maken van de ruimte die er is voor woningen, kantoren, bedrijven en winkels en wil leegstand tegengaan door ruimte te bieden aan hergebruik en functieverandering. Dit is van belang voor een goed vestigingsklimaat in Zuid-Holland.

Om ervoor te zorgen dat Zuid-Holland een groene provincie blijft gaat de coalitie de diversiteit aan planten en dieren en groen bevorderen (ruim € 40 miljoen extra) en zorgen voor het behoud van het Zuid-Hollands cultureel erfgoed (€ 14 miljoen extra).

Leiden Politiek Regio ps2015


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×