Namens Leefbaar Leiden neemt Daan Sloos (rechts) deel aan de VLP Zuid-Holland. (Archieffoto: Rolf Eijgenraam).

Lokale partijen verenigd in VLP Zuid-Holland

stemlokaal-150x150

Eind vorig jaar werd in Den Haag de nieuwe politieke partij ‘Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland‘ geregistreerd, waarvan alleen lokale politieke partijen als rechtspersoon lid kunnen worden. Met de partij willen de initiatiefnemers de krachten bundelen van de lokale partijen in Zuid-Holland. Die partijen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van een jaar geleden circa 35 procent van alle stemmen gehaald. De VLPZH wil dat succes nu doortrekken naar Provinciale Staten.

De Verenigde Lokale Partijen wil via vertegenwoordiging in de Zuid-Hollandse Staten op provinciaal niveau de spreekbuis zijn van de aangesloten lokale partijen. “Omdat we als lokale partijen veelal niet weten wat in de Staten van Zuid-Holland gebeurt, willen wij daar vertegenwoordigers hebben die tijdige en adequate informatie verschaffen aan de aangesloten lokale partijen,” stelt lijsttrekker Kees Schrama.

Schrama is zelf voorzitter van de lokale partij Nieuw Lisse. Ook veel van de overige kandidaten van de VLP komen uit de duin- en bollenstreek. De nummer 2 is Anita van Ginkel-Lanting (Hart Voor Katwijk). De rest van de 33 kandidaten komen uit onder meer Noordwijkerhout, Lisse, Leiden, Katwijk, Warmond, Sassenheim, Kaag en Braasem, Oegstgeest en Voorhout. Die Leidse kandidaat is Daan Sloos van Leefbaar Leiden.

Het uitgangspunt van de nieuwe partij is de zelfstandigheid van de individuele lokale partij. Schrama: “Wij streven geen eigen organisatiestructuur na, geen bemoeienis van bovenaf en van buiten de gemeentegrenzen. Er is geen sprake van harmonisatie van partijprogramma’s wat zou kunnen leiden tot een centraal, zelfs landelijk, programma.”

Inhoudelijk zijn er vier algemene doelstellingen geformuleerd. Naast de bestaande, lokale verkiezingsprogramma’s.

1. De provincie moet op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. De taken moeten enerzijds naar het rijk, anderzijds naar de gemeenten worden overgeheveld. Op dat laatste punt is de jeugdzorg al een stap in deze richting.

2. Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden, de provincie moet zich beperken tot de eigen kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en milieu.

3. Degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt.

4. De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt.

Politiek Regio ps2015


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×