(Foto: PR).

Vrije Geuzen restaureren het grafmonument van Pieter van der Werff in de Hooglandse Kerk

De Vrije Geuzen, een gezelschap van bestuurders, ondernemers en wetenschappers, steken 25.000 euro in de restauratie van het grafmonument van Pieter Adriaanszn. Van der Werff. De epitaaf, zoals het monument officieel heet, is in 1661 vervaardigd door Rombout Verhulst. Het grafmonument hangt in de Hooglandse Kerk. De restauratie komt in het jaar waarin die kerk het 700-jarig bestaan viert.

Het geld voor de restauratie is vrijgevallen nu het Leidse college onlangs besloot dat de gemeente de restauratie van een ander Leids historiestuk, een schilderij van Pieter van Veen dat in de trouwzaal hangt, helemaal zelf te betalen. De Geuzen trokken hun bijdrage daaraan in, toen bleek dat de afspraak die aan die gift was verbonden niet werd nagekomen. De gemeente had namelijk beloofd dat het schilderij na restauratie weer zou terugkeren in de Burgerzaal. Het college heeft echter geconstateerd dat de klimatologische omstandigheden daar niet goed genoeg zijn. Het schilderij ‘De spijziging der verloste Leidenaren’ blijft nu definitief in De Lakenhal.

De bijdrage van 25.000 euro werd in 2005 beschikbaar gesteld door de Geuzen van Boisot. Een groep aan de 3 October Vereeniging gelieerde ondernemers. Na onenigheid met die vereniging stapten een aantal geuzen enkele jaren op en gingen verder onder de naam ‘De Vrije Geuzen’. Die twwede groep geuzen is niet verbonden aan de 3 October Vereeniging. Allebei de geuzengroepen vinden het een goed idee om het geld nu aan de restauratie van het grafmonument te besteden.

Vertegenwoordigers Menno Smitsloo en Roel van den Berg van de Vrije Geuzen willen met de restauratie van het zwaar vervallen grafmonument een historisch hoogtepunt inleiden: het dit 700-jarig bestaan van de kerk.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×