Level Leiden is één van de twee ROC Leiden locaties. De instelling voor mbo-onderwijs verlaat het pand in 2018. Het gebouw bij Leiden Lammenschans blijft na een verbouwing in gebruik door ROC Leiden. (Foto: Chris de Waard).

ROC Leiden blijft zelfstandig na financiële injectie van 40 miljoen

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs stopt maximaal veertig miljoen euro in het ROC Leiden. Dat heeft ze de Tweede Kamer vrijdag laten weten. ROC Leiden kwam in grote financiële problemen door te dure nieuwbouw bij de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans.

De onderwijsverplichtingen van het roc gaan niet zoals Bussemaker in februari nog meldde over naar het ID College. Daardoor zou er op korte termijn een te grote financiële druk op het ID College komen te staan, schrijft de bewindsvrouw. Ze kiest er voor om het ROC Leiden voorlopig zelfstandig verder te laten gaan. Er zal daarna ‘geleidelijk’ worden toegewerkt naar een gemeenschap van mbo-colleges, een nieuwe organisatievorm voor mbo’s die Bussemaker vorig jaar heeft aangekondigd.

Ook de problemen rond de huisvesting zijn opgelost waardoor de lasten structureel fors lager worden. De financiële injectie is volgens de minister bedoeld als ‘impuls in de kwaliteit van het onderwijs’. Het geld komt uit het budget bestemd voor het mbo. “Daarmee draagt de sector de kosten zelf.”

De man die de vernieuwingen bij het roc vorm moet geven is Ricardo Winter. Hij treedt nog voor de zomer aan als voorzitter van het college van bestuur. Hij moet onder meer de onderwijskwaliteit weer snel op peil brengen. Winter is afkomstig van het ROC Amsterdam. Verder wil Bussemaker een nieuwe raad van toezicht.

Een commissie onder leiding van Pauline Meurs gaat onderzoeken hoe de huisvestingsbeslissingen bij ROC Leiden tot stand zijn gekomen. Verder kijkt de commissie of de bestuurders destijds wel op hun taak waren berekend en hoe het toezicht in de toekomst beter kan.

Het ROC Leiden verlaat over enkele jaren één van de twee bestaande panden. Het gebouw bij Leiden Lammenschans wordt aangepast, het gebouw Level Leiden wordt door het ROC afgestoten. In plaats daarvan komt er elders in de stad een nieuw schoolgebouw. Waar is nog niet bekend: “De komende periode gaan we hierover in gesprek met ROC Leiden en het ID College,” zegt onderwijs-wethouder De Wit.

Relevante stukken:

Beoordeling_Commissie_Fusietoets_Onderwijs

Stand_van_zaken_ROC_Leiden

Leiden ROC locaties


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×