Bij de Rijn en Schiekade wordt de leiding deze week aangelegd. Tussen 'het kasteeltje' en de brug bij de Groenhovenstraat ligt de buis op de kant. Verderop komt hij op de bodem van het water te liggen. (Foto: Chris de Waard).

Zand parkeergarage naar Oostvlietpolder: Vijf kilometer buis door Leiden

Deze week wordt langs het water aan de Rijn en Schiekade een leiding gelegd waardoor zand van het bouwterrein bij de Lammermarkt naar de Oostvlietpolder wordt gespoten. De buis wordt in totaal vijf kilometer lang, maar het grootste gedeelte ligt op de bodem van de watergangen. Alleen bij de Rijn en Schiekade is het water te ondiep en loopt de buis bovenlangs.

Het zand dat uit de enorme bouwput komt die de komende tijd ontstaan door het ontgraven van de Lammermarkt wordt gebruikt om land op te hogen in de Oostvlietpolder. Gebruik te maken van de buis scheelt circa 50 vrachtwagens met zand per dag.

 

Afgelopen week werd de buis al aangelegd vanaf de Oostvlietpolder richting stad. (Foto: Chris Verplancke, via Twitter).

 

Leiden Parkeergarage Lammermarkt


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×