De ijsbaan en de kerstmarkt liggen ook de komende jaren op het water van de Nieuwe Rijn. (Foto: PR).

Toekomst ijsbaan en kerstmarkt veiliggesteld

De ijsbaan en de kerstmarkt kunnen de komende jaren gewoon worden neergelegd op pontons in de Nieuwe Rijn. De Raad van State heeft Rederij Rembrandt op vrijwel alle ongeveer twintig ingediende bezwaren in het ongelijk gesteld. De gronden die de reder aanvoert, vindt de afdeling bestuursrechtspraak van de Ruimtelijke-ordeningskamer niet steekhoudend. Op één punt krijgt Rederij Rembrandt wel gelijk. Het door de gemeente vastgestelde bestemmingsplan laat de mogelijkheid open om het aantal dagen uit te breiden dat de Nieuwe Rijn jaarlijks mag worden afgesloten met pontons. Dat vindt de Raad van State te kort door de bocht. Als de gemeente dat ooit zou willen wijzigen, dan moet het bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. De gemeente vindt het geen probleem. Er zijn geen plannen om extra evenementen toe te voegen op het water van de Nieuwe Rijn.

Een ander punt waarop de Raad van State oordeelt dat de gemeente Leiden niet correct heeft gehandeld is van technische aard. Nu het water van de Nieuwe Rijn officieel een evenementenlocatie is geworden, kan de burgemeester een vergunning afgeven voor de vastgestelde evenementen. Het daarbij behorende aparte besluit om het water gedurende het evenement af te sluiten, moet voortaan door het hele college van burgemeester en wethouders worden genomen. Vorig jaar was ook dat een burgemeestersbesluit. Dat was niet correct, maar heeft verder geen gevolgen.

Het water van de Nieuwe Rijn mag – nu de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de bezwaarprocedure van Rembrandt – voortaan drie keer per jaar worden afgesloten met pontons. Voor Koningsdag (maximaal 2,5 dagen), voor Leidens Ontzet (maximaal 2,5 dagen) en voor de ijsbaan (maximaal 38 dagen). De kerstmarkt mag alleen worden neergelegd als de ijsbaan er ook ligt. Een kerstmarkt zonder ijsbaan is dus niet mogelijk.

Eerder besloot het Leidse college van burgemeester en wethouders al geld te reserveren om de ijsbaan en kerstmarkt voor de komende vier jaar zeker te stellen. De Leidse binnenstad wordt daardoor aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers, zo oordeelt het stadsbestuur.

Ondernemers die door de afsluiting van de Nieuwe Rijn schade lijden, kunnen overigens voor een vergoeding in aanmerking komen. Met name bij de lange afsluiting gedurende 38 dagen vindt de gemeente dat zoiets niet kan worden gerekend tot het normale ondernemersrisico. De geleden schade moet dan wel worden aangetoond.

Economie Leiden IJsbaan Nieuwe Rijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×