Dominee Ad Alblas kreeg vanavond de Leidse erepenning in zilver uitgereikt. (Foto's: J.P. Kranenburg).

Leidse erepenning in zilver voor dominee Ad Alblas

adalblasBurgemeester en wethouders van Leiden hebben besloten de Leidse erepenning in zilver, die is vergelijkbaar met het ereburgerschap, dit jaar toe te kennen aan dominee Ad Alblas. De penning wordt jaarlijks aan de vooravond van de viering van Leids Ontzet in het Leidse stadhuis uitgereikt aan een persoon of instelling die zich voor de stad en zijn inwoners bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of op positieve wijze heeft bijgedragen aan de beeldvorming van de stad.

In 1987 begon Ad Alblas (63) als wijkpredikant in Leiden. Een jaar later werd hij ook predikant voor het Bijzonder Kerkenwerk Leiden en ging hij zich bezighouden met de organisatie van de ‘hooggetijden’ op zaterdagmiddag in de Hooglandse Kerk, de Kerstnachtdiensten in de Pieterskerk en de cultureel-religieuze cantatediensten en evensongs in beide kerken.

Na een moeilijke periode met een afnemend aantal kerkgangers, de gedwongen sluiting van kerken in Leiden en noodzakelijke samenwerking tussen geloofsgemeenschappen, wordt de Leidse Binnenstadgemeente opgericht met als basis de Hooglandse Kerk. In 1994 is dominee Alblas de eerst aangewezen persoon om wijkpredikant van de Leidse Binnenstadsgemeente te worden. Het aantal netwerken in de geloofsgemeenschap neemt toe en op diaconaal gebied worden nieuwe initiatieven ontnomen. Activiteiten vanuit de gemeente nemen een steeds belangrijkere plaats in. De kerk wordt maatschappelijk geëngageerd en zet de luiken open naar buiten.

Ad Alblas staat bij deze ontwikkeling vooraan. Hij legt verbindingen met de overheid en andere organisaties. Hij legt de verbinding met de Joodse gemeenschap door de organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Holocaust in Leiden. Vanaf 2003 is hij lid, later voorzitter van het Beraad Herdenking Jodenvervolging. Hij wordt een verbinder tussen de verschillende godsdiensten als hij in 2007 voorzitter van de Raad van Kerken in Leiden wordt en een jaar later voorzitter van het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. In 2008 wordt hij voorzitter van het Platform Charter for Compassion Leiden. Compassie is één van de ankerpunten in het leven van Ad Alblas. In 2009 tekende de gemeente Leiden op initiatief van Ad Alblas als eerste stad ter wereld de Charter for Compassion. Het is de aanzet voor een wereldwijde beweging om het inzicht te verspreiden dat alle godsdiensten en levensbeschouwingen de gulden regel van de naastenliefde als kern van hun geloof handelen kennen. Sindsdien is er een jaarlijkse dag van compassie, die aansluit bij de al eerder geïnitieerde dag van Respect.

Vanaf dat moment is er de permanente inzet van Alblas om van Leiden ook echt een stad van compassie te maken. Een stad die zich inzet voor vluchtelingen, daklozen en minder bedeelden. Een stad die discriminatie te vuur en te zwaar bestrijdt en die geeft om mensen van alle rassen, standen, geaardheden en religies. Alblas zoekt ook contact met de moslimgemeenschap in Leiden. Ze trekken samen op, ook als het moeilijk is, zoals bijvoorbeeld na de aanslag op 7 januari 2015 op het satirische weekblad Charlie Hebdo. Bij de demonstratie op het Stadhuisplein spreekt Ad Alblas op indrukwekkende wijze de mensen toe en roept op tot verdraagzaamheid en naastenliefde.

Half februari 2014 wordt bekend dat de voor pedofilie veroordeelde en bestrafte Benno L. onderdak in Leiden heeft gevonden. Er klinken protesten. Een van de eerste die een steunbetuiging stuurt is Ad Alblas. Hij wilde niet alleen compassie tonen naar Benno L. maar ook naar de bewoners en omwonenden en hij wilde de angst die er leefde tegemoet treden. De gemeente Leiden kon zijn steun goed gebruiken en Ad Alblas bracht een team van 35 vrijwilligers bijelkaar.

De erepenning van de stad Leiden is ingesteld als een gemeentelijke onderscheiding – de hoogste in rangorde – voor interne en externe relaties. De erepenning wordt bij B en W-besluit toegekend wegens bijzondere verdiensten voor de stad Leiden. Dat kunnen activiteiten zijn op een breed maatschappelijk gebied of activiteiten die de stad bijzondere bekendheid hebben gegeven. De penning is voor het eerst uitgereikt in 1927. Afgelopen 29 september 2015 heeft het college van B en W van Leiden besloten de erepenning der gemeente Leiden, welke jaarlijks aan de vooravond van de viering van Leidens Ontzet wordt uitgereikt, op 2 oktober 2015 toe te kennen aan dominee Ad Alblas.

Leiden Politiek 3 Oktober 2015


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×