PvdA wil automatische huurverlaging

De PvdA in de Leidse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur in overleg treedt met de woningcorporaties. Dit om automatische huurverlagingen, die het gevolg zijn van een nieuwe woonpuntensysteem, op te nemen in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. Vanwege de nieuwe puntenwaardering op basis van de WOZ-waarde zullen naar verwachting heel wat huurwoningen dalen in waardering. Minder punten betekent dat er minder huur gevraagd mag worden.

De Leidse sociaal-democraten vrezen dat de corporaties de corporaties wel de huurverhogingen automatisch zullen doorvoeren maar dat bij de verlagingen pas doen als de huurders er op aandringen. Raadslid Helma Baart wil daarom dat het College van Burgemeester en Wethouders de corporaties achter de broek aanzit om dit voor de huurders van sociale woningen op orde te krijgen. Voor vrije-sector huur geldt het puntenstelsel niet.

Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×