De huidige bebouwing maakt plaats voor nieuwbouw. Hoe die er uit gaat zien wordt waarschijnlijk rond de komende zomer duidelijk. Dan mag de raad kiezen uit twee plannen. (Foto: Gemeente Leiden).

Raad en buurt akkoord met ambities herontwikkeling Nieuweroord

Bijna unaniem is de Leidse gemeenteraad akkoord met het opgestelde ‘ambitiedocument‘ voor de herontwikkeling van Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg. Ook onder omwonenden is er inmiddels veel draagvlak. Daar is het afgelopen jaar dan ook erg veel tijd ingestoken. “Logisch ook,” vindt VVD-wethouder Paul Laudy (bouwen): “Er was daar nogal wat gebeurd.” Laudy doelt daarmee op eerdere plannen voor het gebied die na enorm verzet uit de buurt sneuvelden.

Wethouder Laudy over de ambities voor Nieuweroord. Komende zomer moet duidelijk zijn wie er gaat bouwen en hoe dat er uit gaat zien.

Nu ligt er dus een plan waar steeds tot op het laatste moment nog aan gesleuteld wordt. Ook recent zijn er op verzoek van de buurt nog laatste wijzigingen doorgevoerd. Zo is de ‘ontwikkelvlek’, dat is een lelijk woord voor het ter bebouwen gebied op het voormalige landgoed Nieuweroord, wat groter gemaakt. Links en rechts van de huidige bebouwing zijn gebiedjes toegevoegd. Dat heeft twee voordelen: de kans dat de oude tennisbanen aan de rand van het bos onbebouwd kunnen blijven nemen daardoor toe en dat wil de buurt graag. Ook wordt nu een zogenaamde ‘crescent’ bebouwing mogelijk. Een gebouw in de vorm van een halve maan.

“Die laatste wijzigingen zijn staande de collegevergadering waar we het ambitiedocument zouden vaststellen nog toegevoegd,” lacht Laudy: “Erg ongebruikelijk, maar de andere collegeleden zijn er bij dit project inmiddels wel aan gewend dat dingen steeds veranderen. Maar ze vinden het ook wel een spannend proces. De buurt is er extreem nauw bij betrokken.”

Dat je het nooit helemaal goed kan doen, bleek gisteravond overigens ook. De bewoners van ongeveer 20 huizen aan de Rijnsburgerweg ¬†kwamen inspreken omdat ze nu pas voor het eerst van de plannen hadden gehoord en ook nog wel hun wensen hadden. “Tot zeer recent waren we niet op de hoogte van deze plannen die zijn opgesteld in overleg met een voor ons deels onbekende werkgroep.” Hun pleidooi om alsnog mee te mogen praten over allerlei zaken ging een beetje verloren in de euforie van de overige aanwezigen die vrijwel allemaal zeer positief oordelen over zowel het proces als de uitkomst ervan.

Leiden Politiek nieuweroord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×