De lichtblauwe woningen zijn al verkamerd. Het aantal verkamerde woningen neemt snel toe en zorgt voor veel overlast.

Wijkvereniging Transvaal luidt alarmbel over verkamering

De verkamering van woonhuizen loopt de spuigaten uit. Dat vindt de Wijkvereniging Transvaal Leiden die daarom de alarmbel luidt. In een brief aan gemeenteraad en college vraagt het wijkbestuur onmiddellijk te stoppen met het verlenen van zogenaamde ‘onttrekkingsvergunningen’ waardoor reguliere woningen verkamerd mogen worden. Ook wil de wijk dat de gemeente streng gaat optreden tegen illegale kamerbewoning.

In de brief dringt de wijkvereniging aan op maatregelen. “Bijgevoegde kaartjes laten zien dat verkamering zich als een olievlek door de wijk lijkt te verspreiden. In sommige delen van de wijk is een groot gedeelte van de woningen die voor verkamering in aanmerking komen inmiddels daadwerkelijk – en vaak illegaal – verkamerd. Dit onderwerp leeft zeer sterk onder de wijkbewoners,” schrijft voorzitter Jan van Erp.

 

De lichtblauwe woningen in respectievelijk Transvaal I, II en III zijn al verkamerd.

Volgens de wijkvereniging zorgt het toenemend aantal verkamerde woningen voor veel overlast. Door het toenemend aantal bewoners zijn er te weinig parkeerplekken en bijvoorbeeld vuilcontainers. Daardoor verloedert de buurt en nemen gevoelens van onveiligheid toe. Ook worden starters en jonge gezinnen de wijk uitgedreven omdat er geen betaalbare woningen voor hen te vinden zijn. Ook het aantal (para)medische voorzieningen in de wijk is niet toegespitst op zoveel extra bewoners.

De wijkvereniging wijst er verder op dat in de verkamerde woningen vaak mensen maar tijdelijk wonen. Daardoor krijgen ze geen band met de wijk en dat leidt er in praktijk vaak toe dat men het niet zo nauw neemt met allerlei zaken. Zo wordt er veel afval illegaal gedumpt, staan stoepen vol met fietsen en blijft er bij verhuizingen vaak grofvuil achter. De wijkvereniging spreekt van een ernstige bedreiging voor de veerkracht van Transvaal. “Ook al omdat het allemaal bovenop de andere grootschalige voorzieningen komt die in de wijk zijn gekomen. Studentenflats, de nieuwe appartementen voor werkende jongeren en het Sociaal Pension.”

Volgens de wijk denkt de gemeente veel te makkelijk over de verkamering. “Het beeld dat de gemeente heeft van de verkamering is een aanzienlijke onderschatting van de daadwerkelijke mate van verkamering”, aldus voorzitter Van Erp in zijn brief. Hij denkt dat dat komt doordat er illegaal al veel meer panden zijn verkamerd dan de gemeente weet. De wijkvereniging wil daarom een lijst van de gemeente van alle officieel verkamerde panden. Die kan dan worden vergeleken met de afbeeldingen die de wijkvereniging heeft gemaakt op basis van de daadwerkelijke situatie in Transvaal.

Leiden Politiek kraakwagen Verkamering


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×