Partij voor de Dieren stelde vragen over verminking van duiven bij het verjagen. (Foto: Michiel Verbeek).

Zorgen om duivenmishandeling

De Partij voor de Dieren in Leiden maakt zich zorgen over de mishandeling van duiven in de Leidse binnenstad. Uit onderzoek is gebleken dat veel duiven misvormde, soms zelfs geamputeerde, pootjes hebben. Dit komt doordat bewoners of woningeigenaren met nylondraad proberen te voorkomen dat de duiven op de raamkozijnen gaan zitten. Raadslid Dick de Vos vindt dat deze wijze van duiven verjagen onnodig dieronvriendelijk is.

De Vos vraagt daarom aan het stadsbestuur of het mogelijk is deze methode van verjagen te verbieden of op zijn minst te ontmoedigen. Juist omdat volgens de Partij voor de Dieren de overlast van duiven miniem is. Bovendien wordt er in het centrum gewerkt met slechtvalken om de populatie in toom te houden. De Dierenpartij ziet verder een oplossing in het geconcentreerd huisvesten van de duiven in een gemeentelijke duiventil zodat het aantal duiven beter kan worden beheerst.

In hoeverre het college van burgemeester en wethouders de mening deelt van de Partij voor de Dieren zal over uiterlijk zes weken blijken als het de vragen heeft beantwoord.

Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×