Bezwaren omwonenden Meelfabriek deels gehonoreerd

De Regionale Commissie Bezwaarschriften heeft omwonenden van de Meelfabriek deels in het gelijk gesteld in hun bezwaren tegen de bouw van twee appartementengebouwen langs de Waardgracht en het Looiersplein. Van der Wiel Bouw gaat daar in opdracht van DUWO woningen bouwen voor ‘young professionals’. Volgens wijkvereniging Tussen de Rijnen betekent het advies van de commissie dat het vergunningentraject opnieuw moet worden gedaan. “Dan zijn we zo een jaar verder,” stelt voorzitter Hans Ranselaar. Directeur Margot Simons van de Meelfabriek gaat er vanuit dat er helemaal heen vertraging in de plannen zal optreden.

Volgens Simons heeft de commissie zich bij de behandeling van de ingediende bezwaren op onjuiste informatie gebaseerd. Met name op het gebied van parkeren gaat het volgens Simons mis. “Er wordt gesteld dat er 80 parkeerplaatsen verdwijnen, maar dat klopt niet. Er zijn nu 80 parkeerplaatsen. Daarvan blijven er sowieso al 24 behouden. De overige 56 parkeerplaatsen compenseren wij in de parkeergarage die onder de nieuwbouw komt. Iets dat we niet verplicht waren, maar dat we zelf hebben aangeboden om vaart in het project te houden. Ook de bewering dat er tijdens de bouw niks geregeld zou zijn met betrekking tot parkeren verwijst ze naar het rijk der fabelen. “Daarover is afgesproken dat bewoners tijdelijk kunnen parkeren op het Lakenplein. Direct aan de overkant van de Oosterkerkstraat.”

Een ander bezwaar van de buurt gaat over de uitvoering van de gebouwen. Omwonenden vinden ze niet mooi. Eerder dit jaar voerden ze met spandoeken actie tegen wat de ze ‘Berleidse muur’ noemen. Dit bezwaar is verworpen. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft geen bezwaar tegen de gebouwen.

Meelfab-Oost2Een impressie van de nieuwe studentenappartementen zoals ze verrijzen aan het Looiersplein en de Waardgracht.

Ook vinden de wijkbewoners dat de gebouwen te hoog worden. Volgens Simons klopt dat ook niet. “Het gebouw bij het Looiersplein maken we meters lager dan we mogen, omdat het inderdaad anders wel erg hoog wordt. Ter compensatie wordt het gebouw langs de Waardgracht iets hoger, maar dat blijft binnen de tien procent die je mag afwijken.

Over twee weken dient er een rechtszaak die enkele bewoners samen met de wijkvereniging hebben aangespannen. Simons gaat er van uit dat de bezwaren dan alsnog ongegrond worden verklaard: “De rechter maakt een eigenstandige afweging en zal dus zien dat de commissie een onjuist oordeel heeft geveld.” Overigens is het advies van de Commissie Bezwaarschriften aan het Leidse college niet bindend.

Leiden Politiek Meelfabriek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×