In de Oude Kooi worden 127 woningen als het aan De Sleutels ligt niet gerenoveerd, maar gesloopt en vervangen door nieuwbouw. (Foto: Chris de Waard).

Kooi-akkoord over boord: Sleutels wil slopen

Woningbouwcorporatie De Sleutels breekt het in 2009 gesloten akkoord met bewoners en politiek open. De afspraak om 127 woningen verdeeld over drie woonblokken tussen de Parkstraat, de Atjehstraat, de Driftstraat en de Javastraat te renoveren, wil De Sleutels niet langer nakomen. “Renovatie is zes miljoen euro duurder dan nieuwbouw en dat vinden we een onverantwoorde uitgave”, zegt directeur Gerda van den Berg.

Chris de Waard in gesprek met directeur Gerda van den Berg van De Sleutels over besluit om alsnog te slopen in de Kooi.

Begin dit jaar werd voor De Sleutels al duidelijk dat de renovatie van de zogenaamde ‘centrale blokken’ zo ingrijpend zou worden dat sloop en nieuwbouw ongeveer net zo duur zou worden. De bestaande woningen verzakken en zouden voordat ze gerenoveerd kunnen worden eerst een fundering moeten krijgen. Daarvoor zou er onder andere inpandig geheid moeten worden. Ook na zo’n ingrijpende renovatie zouden de huizen van mindere kwaliteit zijn dan bij nieuwbouw het geval zou zijn. “De tussenmuren zijn dun en dus erg gehorig”, zo noemt Van den Berg nog een belangrijk nadeel van renovatie. “Ook zijn de gangen erg smal, je kunt er bijvoorbeeld met een rolstoel niet doorheen.”

Renovatie gaat ruim 30 miljoen euro kosten, zo liet De Sleutels uitrekenen. Nieuwbouw kost bijna 24 miljoen euro. In beide berekeningen is uitgegaan van de 127 woningen die er nu staan. Of die bij nieuwbouw ook inderdaad terug worden gebouwd is overigens de vraag. Van den Berg kan zich goed voorstellen dat er vraag komt naar bijvoorbeeld seniorenwoningen als er dan toch nieuwbouw komt. “Dan kunnen er¬†bijvoorbeeld ook best appartementencomplexen gebouwd worden.”

In een brief aan de huurders stelt bewonerscommissie De Oude Kooi zich op het standpunt ‘Afspraak is afspraak’. “En die afspraak is renovatie,” schrijft Adriaan van der Klein namens de huurdersbelangenvereniging. Hij vervolgt: “Eerder kreeg u een brief van De Sleutels waarin staat dat de nieuwbouwplannen met ons zijn uitgewerkt. Dat is niet het geval. Wij hebben inhoudelijk niet meegewerkt aan de nieuwbouwplannen, omdat we renovatie hebben afgesproken en dus geen sloop!”

 

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×