(Foto: Chris de Waard).

Prominenten in verzet tegen sloop in Kooi

De 127 woningen in de Oude Kooi moeten behouden blijven. Dat vindt niet alleen een groot deel van de zittende bewoners, maar ook een groeiend aantal prominente Leidenaren roept op tot herbezinning bij De Sleutels. “Dit plan moet gestopt worden”, stelt oud-CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan die ook wijst op de zogenaamde Waardenkaart (zie ook hieronder) voor De Kooi: “Die is door de gemeente met input van de Historische Vereniging Oud Leiden opgesteld. Hieruit blijkt dat de betreffende blokken de hoogste en de op één na hoogste waarde hebben. Het betreffende gebied heeft als klassering Zone A, wat betekent dat het hier om het architectonische hart van de Kooi gaat. Deze kaart is juist gemaakt om afwegingen ten behoeve van renovatie of sloop/nieuwbouw te kunnen maken.”

ordekaart_kooi_01

ordekaart_kooi_02

Ook een andere ex-collega van Sleutels-directeur Gerda van den Berg neemt duidelijk afstand van de sloopplannen. De provinciale PvdA-fractievoorzitter Ron Hillebrand was, net als Van den Berg, wethouder voor de PvdA in Leiden.  “Als ik het interview beluister, lijkt mij de conclusie voor de hand liggen”, zegt Hillebrand: Zes miljoen extra om een monumentale parel in de cultuurhistorie van Leiden en de sociale volkshuisvesting voor de eeuwigheid te kunnen bewaren. Een koopje lijkt mij!”

Ook een derde oud-wethouder, John Steegh van GroenLinks, heeft zich aangesloten bij het verzet tegen de voorgenomen sloop.

Leiden Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×