Joris22' Maandelijkse Maandagavond ging deze maand over 'wederkerigheid' en een aantal initiatieven voor en met vluchtelingen. (Foto: Jan van der Sluis)

Broedplaats Joris22 broedt en doet

Eens in de maand organiseert Joris22, ‘broedplaats voor kunst&communicatie’, op maandagavond een debatavond. Zo’n twintig, dertig mensen verzamelen zich dan in het pand aan de Jorissteeg, waar tot een paar jaar geleden Gemiva het atelier Kunst&Vliegwerk had. De gespreksonderwerpen verschillen per keer. Rode draad is de kwaliteit van leven in Leiden; in de breedste zin van het woord.

Rommelig gesprek
‘Een beetje rommelig’: dat is de waarschijnlijk beste omschrijving van de avond over ‘wederkerigheid’. Koen Haegens’ boek De grootste show op aarde. De mythe van de markteconomie stond centraal. Een boek met een zoektocht naar wat toch die markt en markteconomie zijn, waarover we de afgelopen jaren zoveel horen. Gespreksleider was Gijsbert van Es, voor één jaar strateeg bij de gemeente Leiden. Eerlijk is eerlijk, ze kwamen er niet uit. Het gesprek kwam niet op gang, maar hakkelde en stotterde van onderwerp naar onderwerp zonder dat er een lijn viel te ontdekken.

Oppervlakkig
Over ‘markt’ is al veel gedacht en geschreven. Het wordt dan moeilijk nog oorspronkelijke toevoegingen te vinden. De ‘markt’ bestaat niet, is een construct, is een gevoeglijk bekende. De interessantste perspectieven komen waarschijnlijk nog voort uit de menswetenschappen als sociologie. Markt als diciplineringsmetafoor is spannender dan de duiding dat markt zoveel dimensies heeft. Jammer genoeg kreeg het gesprek niet de kans die diepte in te gaan. Wat dan rest, is een verzameling al dan niet interessante uitspraken van deelnemers zonder dat daarover een debat ontstaat. En een katterig gevoel bij de toevallige toehoorder.

Dobberen
Wellicht was er te veel hooi op de vork genomen voor één avond van ruim twee uur. Want ook het tweede deel van de avond dobberde, zij het dat dat een stuk concreter was. Leiden heeft een noodopvang voor vluchtelingen aan de Wassenaarseweg. Voor maximaal één jaar is die locatie gehuurd en beschikbaar, verblijven er mensen in afwachting van de start van hun formele asielprocedure. Een weinig benijdenswaardige positie, want je mag niets en je krijgt niets in die periode. Ledigheid, verveling, verspilling van menselijk kapitaal, wrevel: het kost niet veel moeite je voor te stellen waartoe gedwongen nietsdoen leidt.

Initiatieven
In zo’n situatie zijn er altijd mensen die zich het lot van vluchtelingen aan trekken. Ook in Leiden gebeurt dat, getuige de overdaad aan vrijwilligers die zich opgaven ‘iets’ te willen doen. In die zee aan vrijwilligers vind je veel; allemaal met een eigen focuspunt, intentie en doel. Joris22 is wat dat betreft één van de plekken waar initiatieven en mensen met elkaar in contact (kunnen) komen en waar initiatieven gehuisvest zijn. Want dát mag: iets organiseren voor vluchtelingen, búiten de opvang. In Joris22 ontmoeten, en werken, kunstenaars en creatieve mensen elkaar.

Homo’s en meer
Een noodopvang is een ellendige voorziening als het gaat om continuïteit. Mensen komen en worden weer weg geplaatst. Wie wie is, wat wil doen of zie zoekt, is een haast gekmakende bezigheid. Vandaar dat wordt gedacht aan de bouw van een databank met persoonlijke gegevens om die koppeling en vindbaarheid te vergroten. Waarbij vanuit het COC de kritische kanttekening wordt geplaatst dat gewaakt moet worden voor het risico van ‘onthulling’. Niet iedere cultuur is gewend om te gaan met LHBT‘ers op een manier die een groot deel van Nederland wél normaal acht. Vandaar het bestaan van maatjesproject Cocktail.

Intenties
Goede intenties en ideeën te over. Zoveel is wel duidelijk. Aan afstemming ontbreekt het. Niet dat dat een probleem móet zijn, want coördinatie kan ook demotiverend werken doordat initiatieven worden samengevoegd. Zo lijkt het idee van Steven Kruyswijk, buurman van ‘de vluchtelingen’, een simpel idee: een game, spelletjes. Maar al snel dringt zich het besef op dat juist dát een manier is om, buiten de traumatiserende context, mensen met elkaar in contact te brengen. Vooralsnog zijn het allemaal ideeën. De realisatie moet nog gaan komen. Maar voor diegene die iets wil doen, is er dus in elk geval de maandelijkse maandagavond bij Joris22. En anders ook de Facebookpagina Hello Leiden.

Leiden Nieuws Reportage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×