Regiogemeenten gaan onverstoord verder met retailvisie

De Herenstraat in Leiden behoort niet tot de regionale detailhandelstructuur 2025. Het woordgebruik is anders, maar het betekent hetzelfde: de Herenstaat is als winkelgebied niet toekomstvast. Althans, in de ogen van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De zes gemeenten stelden afgelopen week gezamenlijk de ‘Retailvisie Leidse Regio 2025‘ vast.

Rolf Eijgenraam in gesprek met Christiaan van Minnen die met en namens de winkeliers in de Herenstraat blijft strijden voor behoud van het winkelgebied.

Van de 41 winkelgebieden die de regio telt, worden er 10 als niet toekomstvast omschreven. De winkels hoeven er niet weg, de gemeente opent of sluit geen winkels, maar transformatie van winkelpanden naar woningen wordt voortaan toegejuicht. In Leiden zijn met name de winkeliers in de Herenstraat woedend over de classificatie. een stigma waar ze perse vanaf willen, want last krijgen ze wel degelijk van het stempel. Zo vrezen ze.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Strijk over de retailvisie en de gevolgen voor, met name, de Herenstraat,

Dat erkent ook de Leidse wethouder van economische zaken Robert Strijk: “Ik kan me voorstellen dat het lastiger is om bijvoorbeeld een financiering te krijgen, maar aan de andere kant maken we ook heel bewust scherpe keuzes. Er zijn nu eenmaal teveel winkels en die kan je dan beter concentreren in kansrijke gebieden.” In het geval van de Herenstraat is dat de Doezastraat. Die winkelstraat, in het verlengde van de Herenstraat, net binnen de singels. is volgens de retailvisie wel belangrijk en blijft daarom tot de detailhandelstructuur behoren.

Chris de Waard in gesprek met de Voorschotense wethouder Inge Nieuwenhuizen over de regionale visie op de detailhandel.

Sterke winkelgebieden worden de komende jaren versterkt. Een aan te stellen ‘retailmanager’ gaat daarmee aan de slag. De tien gebieden die niet meer in de toekomstvisie passen, worden geholpen om te transformeren. Er transformatiemanager gaat daar me de betrokken winkeliers in gesprek over de mogelijkheden. “We laten geen enkel gebied los,” belooft wethouder Inge Nieuwenhuizen (economische zaken) uit Voorschoten. De Leidse buurgemeente neemt de trekkersrol nu over van Leiden.

Chris de Waard in gesprek met de Leidse centrummanager Erwin Roodhart over de kansen en bedreigingen voor de winkelgebieden in de regio.

Ook de Leidse centrummanager Erwin Roodhart zet in op sterker maken wat sterk is. “De nood is hoog. je moet echt samenwerken. Uitwisselen van aanbod, je profileren, de buitenruimte. Alles telt. De ondernemers die gevestigd zijn in gebieden die in onze ogen niet tot de detailhandelsstructuur behoren, gaan we verleiden om te verhuizen naar gebieden waarvan wij oordelen dat ze het beste zijn om te ondernemen. Waar het in de toekomst beter toeven is.”

Chris de Waard in gesprek met BV Leiden-voorzitter Erna Kortlang die gaat voor het algemene economische belang.

Erna Kortlang, voorzitter van de BV Leiden, snapt dat niet iedereen blij is met de retailvisie die de komende weken aan de zes gemeenteraden wordt voorgelegd. “We zijn tenslotte een belangenbehartiger voor het bedrijfsleven en ik heb ook wel teleurgestelde ondernemers gesproken die vinden dat we helemaal niet voor ze opkomen. Maar het is nu eenmaal een gegeven dat er teveel winkels zijn. We moeten echt kijken naar het belang voor de economie. We hebben gekozen voor wat de meerderheid wil.”

Economie Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten retailvisie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×